Hjem / Nyheder / NY BOG OM SOCIALT ARBEJDE
nyheder
30. august 2017

NY BOG OM SOCIALT ARBEJDE

”Socialt arbejde i udsatte områder” er en nyudkommet lærebog til fagfolk og studerende med fokus på de boligsociale udfordringer og indsatser, som bliver sat i et historisk og aktuelt perspektiv. Centerleder Birgitte Mazanti har sammen med Louise Glerup Aner fra naboskaber.dk redigeret bogen. Konsulent ved CFBU, Nikolaj Avlund, har bidraget med et kapitel om naboskab og tryghed.

Birgitte du har været med til at redigere denne her bog og skrive et kapitel i den med Louise Glerup Aner  – hvordan vil du karakterisere bogen?

Bogen giver forskellige perspektiver på, hvad, der kendetegner de boligsociale problemstillinger i de udsatte boligområder, og hvordan problemerne kan løses. Det er vores klare opfattelse at de udsatte boligområders problemer er så sammensatte og komplekse at ét fagområde ikke kan løse op for problemstillingerne, og det er da også derfor vi har inviteret dygtige forskere og fagfolk til at komme med deres forskellige bud på de udsatte boligområdernes udfordringer og muligheder OG bud på metoder og tilgange, der kan styrke det boligsociale arbejde. Bogens skal derfor læses som en oversigt over de forskellige perspektiver og diskussioner, der lige nu præger det boligsociale felt.

Hvem henvender bogen sig til?

Louise: Bogen henvender sig hovedsageligt til boligsociale medarbejdere og studerende på relevante videregående uddannelser. Vi forestiller os også, at bogen er interessant for konsulenter i boligorganisationer, kommuner, ministerier og fonde.

Hvad er det bogen videreformidler?  

Louise: Med bogen forsøger vi blandt andet at karakterisere boligsocialt arbejde, herunder nye tendenser, begrænsninger og potentialer. I karakteristikken af det boligsociale arbejde fremhæver vi både fælleselementer og variationer i forskellige perspektiver på det boligsociale arbejde. Fællestræk er blandt andet den områdebaserede tilgang og fokus på social kapital. Variationer ligger blandt andet i graden af beboerstyring og graden af fokus på empowerment orienterede tilgange.

Hvad er det man kan lære af den?

Birgitte: Med bogen kan man lære om geografisk ulighed, segregation og områdeeffekter. Man kan også lære om det boligsociale arbejdes historie, metoder og tilgange. Endelig introducerer bogen til relaterede begreber såsom lokaldemokrati, samskabelse, lokalsamfundsudvikling og innovation.

Se seneste nyheder