Hjem / Nyheder / NÅ DE STRATEGISKE MÅL: HER ER REDSKABERNE
nyheder
2. april 2020

NÅ DE STRATEGISKE MÅL: HER ER REDSKABERNE

Tre simple redskaber, som på forskellig vis understøtter dokumentation og evaluering af den boligsociale indsats.

For mange er dokumentation og evaluering ikke det, der står øverst på to-do-listen i en travl og omskiftelig hverdag. Men måske kan denne tid, hvor det boligsociale arbejde løses hjemmefra, give anledning til at dykke ned i opgaven med at dokumentere og evaluere på de boligsociale aktiviteter.

Den data som frembringes kan vise, hvilke tiltag i boligområdet der virker, og hvor godt de virker. Fx at en indsats kapacitetsopbygger deltagerne, deltagerne tilegner sig mere viden, deltagerne ændrer adfærd og handlemønstre, deltagerne starter uddannelse eller beskæftigelse etc.

Der er to overordnede formål med at prioritere systematisk brug af dokumentation og evaluering:

  1. Internt formål: Dokumentation og evaluering kan bruges til, at kaste lys over om en given aktivitet er på rette spor og om den bidrager til de strategiske målsætninger, der er sat for det boligsociale arbejde. Fx kan det vise sig, at målgruppen ikke nås med en given aktivitet, hvilket giver mulighed for justering og nytænkning.
  2. Eksternt formål: Dokumentation og evaluering er et vigtigt redskab til at holde samarbejdspartnere, boligorganisationer, bestyrelse, fonde og omverdenen orienteret om, hvordan det helt konkret går med at løfte den boligsociale opgave.

Her kommer tre simple redskaber, som på forskellig vis understøtter de ovenstående formål. Har du spørgsmål til brugen af redskaberne? CFBU står til rådighed vedr. alle typer rådgivninghenvendelser. Kontakt os her.

LOGBØGER: FÅ STYR PÅ ANTAL OG FREMMØDE

Hvor mange benytter egentlig lektiecaféen? Hvor mange forskellige beboere stikker hovedet ind til den åbne rådgivning? Den viden er vigtig, når der skal tages en vurdering af om aktiviteterne fungerer, tjener formålet og bidrager til helhedsplanens strategiske målsætninger.

CFBU har udarbejdet tre typer logbøger, der egner sig til registrering af forskellige boligsociale resultater. Logbøgerne er udformet som Excel-ark, der har til formål at gøre det nemt og bekvemt at registrere deltagere og/eller resultater. Husk dog at overveje hvad der skal registreres og hvorfor. Til det formål kan CFBU’s skabelon til dokumentationsstrategi anvendes.

EVALUERINGSGUIDE: SYNLIGGØR DE BLØDE MÅLSÆTNINGER

Hvor stor en forandring skaber en given aktivitet hos deltagerne? Ændrer familiekurset fx på forældrenes opdragelse? Og hvilken betydning har mødregrupperne for deltagernes tilgang og omgang med barnet?

CFBU har udarbejdet en evalueringsguide til at registrere de såkaldt ’bløde’ målsætninger i de boligsociale aktiviteter. Guiden giver en kort introduktion til evaluering, og præsenterer de vigtigste overvejelser i evalueringsarbejdet. Som supplement til guiden findes et skema, hvor løbende overvejelser kan nedfældes i.

FREMDRIFTSSKABELONER: SKAB OVERBLIK TIL BESTYRELSEN OG STYRE-/FØLGEGRUPPER

Fremdriftsskabelonerne gør det nemt og enkelt at præsentere resultater på en overskuelig måde. Fx når helhedsplanens fremdrift skal præsenteres for bestyrelsen.

CFBU har udviklet to forskellige fremdriftsskabeloner: En skabelon til de strategiske resultater og en skabelon til aktivitetsresultater. Sidstnævnte skabelon kan kobles med jeres logbøger, så informationerne i jeres logbøgerne hentes automatisk til fremdriftsskabelonerne.

 HENT REDSKABER

Se seneste nyheder