Hjem / Nyheder / KONFERENCE OM FREMTIDEN FOR DE UDSATTE BOLIGOMRÅDER
nyheder
14. maj 2012

KONFERENCE OM FREMTIDEN FOR DE UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Har vi gjort det godt nok? Og hvad skal der til for at styrke beskæftigelsen, højne uddannelsesniveauet, forebygge kriminaliteten og skabe en bedre hverdag for de tusindvis af mennesker, der bor i de udsatte boligområder?

Den 7. juni 2012 afholder vi i Center for Boligsocial Udvikling en konference med titlen Fremtiden for de udsatte boligområder. Konferencens formål er at stimulere debatten om udfordringerne i de udsatte boligområder blandt politikere fra Folketinget og kommuner, fagfolk og debattører.

Konferencen vil bestå af tre faglige oplæg efterfulgt af paneldebatter, hvilket du kan læse mere om i programmet. 

OPLÆG

Blandede byer – Social sammenhængskraft 

Boligpolitikken har større konsekvenser, end vi normalt gør os klart. Blandede kvarterer fører ikke kun til mere kontakt mellem sociale og kulturelle miljøer.

De har også store – og veldokumenterede – følger for de unge. Blandede bydele øger den sociale mobilitet. Flere unge tager en uddannelse, når de møder gode rollemodeller i det nærmeste miljø. Og færre ender i kriminalitet og destruktive subkulturer.

Desværre viser undersøgelser, at de sociale lag bor mere adskilt end før – især i de store byer. Det er vigtigt, at den statslige og kommunale boligpolitik imødekommer denne udvikling.

Oplæg af Lars Olsen, forfatter og debattør

Fremtidslaboratoriet Gellerup?

Nedrivning af boligblokke, indflytning af 500 kommunale arbejdspladser, skoleudflytning, etablering af handelsstrøg gennem bydelen osv. Mange steder taler man om at gøre det – i Gellerup gør de det. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvad har det kostet? Hvilke barrierer har der været, og er Gellerup et eksempel til efterfølgelse?

Oplæg ved Per Frølund, leder af Gellerup-sekretariatet & Keld Albrechtsen, næstformand for Brabrand Boligforening

Kriminalitetsforebyggelse i udsatte boligområder

En del udsatte boligområder døjer med høje kriminalitetsrater og utryghed blandt beboerne. Arbejdsløshed, store ungdomsårgange, ressourcesvage forældre mv. er nogle af årsagerne.

 En lang række aktører arbejder både direkte og indirekte med kriminalitetsforebyggelse i de udsatte boligområder. Hvad er status for det kriminalpræventive arbejde i udsatte boligområder i Danmark, og hvilke veje skal vi gå, hvis kriminaliteten skal mindskes og trygheden øges?

Oplæg ved Kim Kliver, leder af Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) 

DAGENS PROGRAM

08.30 – 09.00 Ankomst og morgenmad

09.00 – 09.10 Velkomst ved Birgitte Mazanti, Center for Boligsocial Udvikling

09.10 – 09.20 Åbningstale ved Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter

09.20 – 09.30 Status ved Asger Aamund, best. fmd., Center for Boligsocial Udvikling

09.30 – 09.50 Blande byer – Social sammenhængskraft ved Lars Olsen, forfatter og debattør

09.50 – 10.50 Paneldebat

10.50 – 11.15 Pause

11.15 – 11.35 Fremtidslaboratoriet Gellerup ved Per Frølund og Keld Albrechtsen  

11.35 – 12.30 Paneldebat

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 13.50 Kriminalitetsforebyggelse i udsatte boligområder ved Kim Kliver, leder af NEC

13.50 – 15.00 Paneldebat

14.50 – 15.00 Afrundning af dagen ved ordstyrer Mads Brügger 

HVOR

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Københavns S.

HVORNÅR

D. 7. juni 2012 – kl. 9.00-15.00

Se seneste nyheder