Hjem / Nyheder / JOBCENTERCHEF: VI ER RYKKET UD PÅ BORGERNES HJEMMEBANE
nyheder
1. juli 2020

JOBCENTERCHEF: VI ER RYKKET UD PÅ BORGERNES HJEMMEBANE

CFBU’s seneste evaluering af satspulje-projektet ’Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder’ præsenterer resultater og anbefalinger til arbejdet med fremskudte beskæftigelsesindsatser i boligsocialt regi. I den forbindelse har vi talt med jobcenterchef Karen Djørup, som har ansvaret for det fremskudte forsøgsprojekt i Roskilde Kommune.

I har kørt et forsøg med fremskudt beskæftigelse i Æblehaven og Rønnebærparken siden 2017. Hvordan er din oplevelse af at arbejde med forsøgsprojektet?

– Jeg er først kommet til, da jeg startede i Roskilde kommune den 1. oktober 2020. Men jeg oplever, at vi alle sammen har en oplevelse af, at indsatsen vi yder derude er ekstremt meningsfyldt og medarbejderne er meget glade for at kunne være tæt på borgerne i deres nærmiljø og have rammerne til at kunne være der, når borgerne henvender sig, fordi det er der, hvor motivationen er størst. Fleksibiliteten er afgørende, oplever jeg.

Jeres indsats med fremskudt beskæftigelse er forlænget ud over projektperioden. Hvor ligger de største udfordringer i projektet? 

– Økonomi er jo en faktor, så jeg har et stort fokus på at sikre mulighed for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde og det arbejde, der gøres i den fremskudte indsats. Derudover kan vi se, at vi er lykkes fint med at hjælpe borgerne videre, så vi nu kan udvide målgruppen – det er selvfølgelig ikke en udfordring, men det kræver, at vores medarbejdere kan arbejde fx med lovgivningen mere bredt. Det er de heldigvis gode til.

CFBU’s rapport konkluderer bl.a. at indsatsen fungerer bedst, når alle fremskudte medarbejdere organiseres under samme leder, selv om de kommer fra forskellige kontorer eller forvaltninger. Kan du genkende det, og hvis ja, hvad er fordelene ved det?

– I vores fremskudte indsats arbejder alle medarbejdere under samme leder og i samme afdeling. Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel, at fx beslutninger kan tages effektivt og fleksibelt, netop fordi fleksibiliteten i indsatsen og mødet med borgerne er så afgørende.

CFBU’s rapport konkluderer også at indsatsen fungerer bedst, når medarbejderne er engageret og der indenfor faste rammer gives plads til metodefrihed og lokal tilpasning af metoder. Kan du genkende det?

– Ja. Engagement og den dér ildsjæle-tænding vi heldigvis har så meget af, har stor betydning, men vi ved også, at den dér klippefaste tro på den enkelte borger og at det vil lykkes at hjælpe den pågældende i job, er afgørende. At vi holder fast og fejrer succeserne sammen med den enkelte, men også er vedholdende og optimistiske, når vi tager et skridt tilbage. Der er ingen enkelt metode, der virker. Så ja det er nødvendigt med lokale løsninger og det gælder både fra kommune til kommune, men også fra borger til borger. Vi tror på, at det at have et arbejde er værdifuldt for alle, men vejen dertil er ikke den samme for alle – og endemålet heller ikke.

CFBU’s rapport konkluderer også, at de lokale rammer og placeringen lokalt i boligområdet har stor betydning for indsatsen. Hvad betyder den lokale placering af jeres kontor for indsatsens resultater?

– Det er klart, at det at være placeret centralt i lokalområdet er vigtigt. Og rammerne i vores fremskudte indsats har vi også gjort meget ud af – vi har bevidst arbejdet med nærhed og følelsen af hjemlighed, fordi vi føler, at det er vigtigt i relationen til de borgere, som vi gerne vil have kommer og føler sig velkomne. Det er ikke ensbetydende med, at det ikke er præcist de samme regler, der gælder, for det er det selvfølgelig. Samarbejdet med Boligselskabet Sjælland har selvsagt også stor betydning for mine medarbejdere og den indsats, som de leverer overfor borgerne – det samarbejde er vi meget glade for.

Hvor er det den fremskudte beskæftigelsesindsats har sin force i forhold til målgruppen?

– Indsatsen har betydet, at to socialrådgivere, en virksomhedskonsulent og en projektleder blev fremskudt med målet om at yde en indsats, der skulle være på borgernes hjemmebane, med øget tilgængelighed og i øjenhøjde. Samtidig med et stærkt fokus på job eller uddannelse og en af de helt små ting, der især har gjort en forskel, er, at borgerne ikke behøver bestille tid, men blot kan komme forbi og få rådgivning ift. fx CV og jobsøgning. Nærheden gør også, at medarbejderne får bedre indsigt i den enkeltes udfordringer og dermed også bedre kan hjælpe og bringe forskellige fagligheder i spil omkring borgeren. Målgruppen er kendetegnet ved borgere, som har været ledige igennem flere år og som typisk også kæmper med andre udfordringer i livet end ledighed. Vi oplever, at de føler sig trygge ved at komme i vores fremskudte indsats og det er lettere at etablere den tillidsfulde relation til den gruppe borgere, når vi befinder os på deres hjemmebane og i fysiske rammer, som signalerer åbenhed og hjemlighed.

Hvad betyder det for indsatsen at rykke ud i borgernes nærområde?

– Vi møder borgerne på en anden måde end på Rådhuset i vores fremskudte indsats i Æblehaven og Rønnebærparken. Vi er rykket ud på deres hjemmebane med øget tilgængelighed og med et fortsat stærkt fokus på job eller uddannelse. Det har vist sig at have rigtig god effekt – og vi har formået at rykke nogle borgere, som har kæmpet med langtidsledighed og andre sociale problemer tættere mod job eller uddannelse.

Tager Jobcenteret noget læring med fra den fremskudte indsats – har nogle af jeres metoder inspireret? ​

– Ja, selvfølgelig, Men det gælder alt, hvad vi gør os af erfaringer fra projekter eller indsatser i øvrigt. Det kommer ikke bag på os, at denne indsats virker. Og samtidig er jeg ikke af den opfattelse, at det er løsningen på alt. Vi skal differentiere og have flere ting på hylden. Vi skal differentiere vores indsats over for borgerne gennem vores faglige viden om, hvad der giver bedst effekt og resultater. Jeg ser også virksomhederne og os selv som afgørende virkemidler i indsatsen – og vi tager udgangspunkt i de forskellige målgrupper vi har i Jobcentret, når vi tilretter indsats og organisering. For en del af målgruppen er fremskudt indsats en kæmpe fordel, mens det for andre grupper ledige er noget helt andet, der gør den afgørende forskel for, at de kommer i job.

Se seneste nyheder