Hjem / Nyheder / ‘JEG HAR LÆRT IKKE AT OPDRAGE BØRNENE SOM JEG SELV ER BLEVET OPDRAGET’
nyheder
19. februar 2015

‘JEG HAR LÆRT IKKE AT OPDRAGE BØRNENE SOM JEG SELV ER BLEVET OPDRAGET’

Familiekurser afholdt i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Helhedsplanen ser ud til at være en stor succes. 

En artikel i avisen Information i sidste uge fortalte om, at man i Tingbjerg har stor succes med at arbejde med familiekurset De Utrolige År for en gruppe af somaliske mødre. Familiekurser lokalt i udsatte boligområder er en god måde at nå en målgruppe, som ellers er svære at få i dialog. Og forældrene er entusiastiske og vidensbegærlige.

Familiekurset afholdes i et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Helhedsplanen, hvor helhedsplanens centrale rolle er at finde og motivere familierne til at deltage i kurset.

Socialforvaltningerne oplever ofte problemer med at motivere sårbare familier til at tage imod tilbud som fx familiekurser, fordi familierne er utrygge ved socialforvaltningen. Helhedsplanen kan derfor spille en vigtig rolle som brobygger mellem socialforvaltningen og familierne. CFBU ser derfor samarbejdet i Tingbjerg som et godt eksempel på et samarbejde imellem helhedsplan og socialforvaltning omkring samarbejdet om sårbare familier.

CFBU har i øjeblikket fokus på netop arbejdet med familiekurser i udsatte boligområder og vi genkender de positive erfaringer fra Tingbjerg:

– Vi har i 2014 fulgt forskellige familiekurser. Alle steder, hvor man har haft familiekurser, er både familier, boligsociale medarbejdere og det professionelle netværk omkring familierne meget begejstrede for kurserne. Man oplever af familierne er meget engagerede og interesserede i at tage ny viden til sig, siger Sidsel Vinter Breau, konsulent i CFBU.

Helhedsplanen på Amagerbro afholdt i 2014 familiekursus for sårbare familier for 7. år i træk. Forældrekurset har fokus på dialog i familierne og familiernes kendskab til fx skolen, fritidsaktiviteter i området, socialforvaltningen og lokalpolitiet. Der er stor efterspørgsel efter at komme på kurset blandt beboerne i boligområdet og evalueringen peger på, at familierne har stort udbytte af kurset. To tidligere deltagere formulerer deres udbytte således:

– Jeg har lært ikke at opdrage børnene som jeg selv er blevet opdraget – med vold og råb. I Danmark må man ikke slå børn. Man skal være tålmodig med sine børn, siger en deltager fra familiekurset.

– Det var godt at lære om reglerne i samfundet. Jeg har lært hvordan politi, læge og skole fungerer, siger en anden deltager fra familiekurset.

I København har fem forskellige boligområder i efteråret 2014 afholdt familiekurset MindSpring for flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn. Omdrejningspunktet for disse kurser er kommunikation imellem børn og forældre. 93 % af deltagerne på disse kurser svarer, at de ”lytter mere på, hvad deres børn tænker og mener” efter kurset. Desuden svarer 84 % at de ‘ved mere om, hvordan de kan hjælpe deres børn med at undgå at komme ud i kriminalitet eller dårligt selskab’.

I foråret 2015 udkommer CFBU’s evaluering af Familiekurset på Amagerbro og i efteråret 2015 udkommer evalueringen af MindSpring-familiekurserne.

CFBU planlægger at afholde en workshop omkring arbejdet med sårbare familier i de boligsociale indsatser i løbet af 2015.

Se seneste nyheder