Hjem / Nyheder / IVÆRKSÆTTERVALGFAG BOOSTER DE UNGES PERSONLIGE UDVIKLING OG TRO PÅ EGNE EVNER
nyheder
21. juni 2021

IVÆRKSÆTTERVALGFAG BOOSTER DE UNGES PERSONLIGE UDVIKLING OG TRO PÅ EGNE EVNER

Et iværksætterprojekt med fine referencer for unge støves nu af efter et års dvale i Corona-tågen. Der er lys forude, og projektet skal nu udbredes nationalt. Vi har talt med Emilie Lykke, udviklingskonsulent i Det boligsociale Fællessekretariat i Århus, om hvad det er for et projekt, der har fået vind i sejlene, og hvorfor.

Kan du kort sætte lidt ord på ”Iværksætterunge”, hvem det omfatter og hvad det er?

Iværksætterunge er et valgfag, som er etableret mellem skoler og helhedsplaner i Århus fra 2017 til 2020. Det har kørt på seks skoler og seks helhedsplaner i Aarhus, og det sidste år fik vi også tre skoler med i Slagelse. Faget er for elever mellem 7-9 klasse. Humlen er, at det er lærere og boligsociale medarbejdere, der i fællesskab har undervist i faget, og at det i høj grad er foregået ude i helhedsplanernes lokaler. Selvom det reelt er et skolevalgfag, så har det i kraft af det boligsociales medvirken, givet eleverne følelsen af noget andet end skole. Der har været 200 elever igennem, og projektet er et samarbejde mellem os i Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab*, som arbejder med at udvikle og udbrede iværksætteri og entreprenørskab på uddannelser i folkeskolen og på videregående uddannelser. Den A. P. Møllerske støttefond har støttet projektet.

Projektet har kørt før Corona kom til DK, hvornår stoppede det?

Sidste fag stoppede i sommeren sidste år, men blev allerede udfordret af pandemien fra marts, folk blev sendt hjem, men det blev alligevel gennemført, og der blev afholdt en lille konkurrence udendørs modsat året før, hvor der var en noget større konkurrence.

Hvad er det for en konkurrence?

Det er en konkurrence, hvor at eleverne i løbet af hele det her valgfag har arbejdet med at få udviklet nogle ideer og skabe nogle produkter, hvor de så kommer til den endelige konkurrence, og skal pitche ideen for dommere, og fortælle, hvordan de har udviklet ideen og produktet.

Hvad er det boligsociale element i det her?

Det boligsociale er en markant del af Iværksætterunge’s DNA. Blandt andet fordi det gør faget til noget andet og mere end ’bare’ skole. Som boligsocial medarbejder kommer du med nogle andre kompetencer end lærerne gør. De kender lokalområdet rigtig godt, og har ofte gode netværk, er kreative og løsningsorienterede. Og ikke mindst – som kan se de unge med nogle andre øjne end deres lærer kan, fordi lærerne hurtigt kommer til at fokusere på elevernes faglige kompetencer. Der kan det boligsociale bidrage med at se elevernes personlige og sociale kompetencer – få sat dem sat i spil på en anden måde, særligt i relation til de elever, som måske har det lidt svært i skolen.

Hvordan er hele projektet egentligt født?

Det er kommet ind via Fonden for Entreprenørskab, som har udviklet ideen, og som kontaktede os med projektet. Vi er jo et fællessekretariat for alle boligorganisationer i Århus, så vi spurgte alle vores boligsociale ledere om de kunne være interesserede, og om at vi kunne få skolerne med på ideen, og man må sige, at det lykkedes. Den første periode gik med at klæde de boligsociale medarbejdere og lærerne på til at kunne undervise i iværksætteri, og give dem en værktøjskasse til at kunne det. Vi opnåede i hvert fald erfaringen, at de havde markant nemmere ved det andet år, fordi de ligesom havde prøvet det. Vi fik udarbejdet et undervisningsmateriale, som man kan bruge, hvis man tager initiativet til at arbejde med det i dag. Det krævede noget forberedelse for både lærere og de boligsociale medarbejdere, og her gør undervisningsmaterialet det meget lettere.

Et godt råd, hvis man går i gang med et lignende projekt?

Der er udgivet noget supergodt materiale: En håndbog til, hvordan man starter. Og et undervisningsmateriale hvor der både er en lærervejledning, og en masse øvelser til hvordan man får eleverne i spil. Det skal man studere, og så skal man huske og ringe til os. Vi vil meget gerne hjælpe med at komme godt i gang og dele vores erfaringer med valgfaget og med iværksætteri, så ring endelig.

Resultaterne – hvad er de?

Det der er allervigtigst, og grunden til at det her virker, er at det ikke føles som noget vi ”leger”, eleverne udarbejder et reelt produkt som de har ansvar for, de skal kontakte samarbejdspartnerne, de skal selv pitche deres ide, så det bliver til noget ’virkeligt’, og det giver en mulighed for at tage ejerskab for ideerne og projekterne. Det betyder meget, og afspejler sig i deres andre fag: De bliver bedre til at gå til eksamen, de får mere selvtillid, de tør mere. Og de får oplevelsen af at blive kastet ind i uvante processer, og opleve at de lykkes. Det giver en mulighed for en frisk start for nogle elever, som har nogle kompetencer, der fungerer bedre i et mere praktisk orienteret fag.

Fortsætter de små virksomheder?

Brabrand Build, som vandt den første konkurrence, havde lavet et klapbord, som skulle give eleverne ilt til hjernen ved at kunne stå op ved i skolen. Det blev sat i produktion – om ikke andet, så til skolens eget forbrug. Så det rakte videre. De piger, der vandt sidste år, havde en ide om en talende skraldespand, som med søde kommentarer skulle opfordre folk til ikke at smide skrald i naturen, og passe bedre på naturen i deres område. De taler stadigvæk om samarbejde med partnere, og er gået aktivt ind i områdets nye ungeråd.

I har fået en fornem evaluering på projektet fra Danmarks Evalueringsinstitut – EVA?

Ja, kort sagt kommer EVA frem til at eleverne udvikler deres personlige og sociale kompetencer igennem valgfaget. De bliver bedre til omverdensforståelse, ideudvikling og handlekompetence. Nogle af eleverne siger, at de bliver bedre til at samarbejde med hinanden, og med folk de ikke kender. Og de får forstærket troen på egne evner, oplevelsen af at kunne lære noget, og bruge den læring andre steder – fx  i andre skolefag. Deres motivation for at gå i skole, er blevet forstærket. Til gengæld udvikler eleverne ikke deres ”entreprenør egenskaber” i så høj grad som vi havde forventet i sådan et valgfag.

Er der en anekdote fra projektet?

Tja, svært at sætte et eksempel på, jeg vil opfordre til at se videoen fra den første konkurrence (link nederst i artiklen), det er hele essensen af hele projektet. Der får man virkelig elevernes ord på, hvad det er projektet kan.

Lige nu, hvor vi taler sammen, letter COVID-restriktionerne ganske betydeligt, og jeg kan forstå, at man arbejder på at få projektet udbredt mere nationalt?

Vi håber på, at Iværksætterunge kan være med til at kickstarte livet i de almene boligområder igen. Et år bag skærmen kalder bare på, at man kommer ud og får boostet de sociale og personlige kompetencer, som det her projekt virkelig giver. Den A.P. Møllerske støttefond, som er bag projektet økonomisk, mener, at det er et rigtig godt projekt, fordi vi har fået så gode resultater. Så de er interesserede i, hvordan vi kan udbrede projektet. Det er Fonden for Entreprenørskab, som laver en ansøgning sammen med os, som regional Århus partner, og vi skal så i gang med at finde andre partnere til projektet – enten nationale eller lokale i andre områder. Hvis der er nogle som er interesserede, så må de meget gerne henvende sig til os.

 

*Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond. Der er opbygget med en bestyrelse og et repræsentantskab. Fonden er primært finansieret af et fire ministerielt partnerskab.

Den nævnte video samt videre information, kan findes her:

 SE DEN NÆVNTE VIDEO HER 

Se seneste nyheder