Hjem / Nyheder / Interview: Marco Damgaard træder ind i CFBU’s bestyrelse
nyheder
10. juni 2024

Interview: Marco Damgaard træder ind i CFBU’s bestyrelse

Vi bringer her et interview med Marco Damgaard i anledning af hans nylige indtræden i CFBU’s bestyrelse. Som skoleleder for Tingbjerg Skole og Fritid har Marco Damgaard et indgående kendskab til arbejdet med at løfte udsatte boligområder og skabe bæredygtige lokalsamfund. I interviewet deler han sine tanker om sin nye rolle i CFBU, hvordan hans baggrund som skoleleder kan bidrage til bestyrelsesarbejdet, samt de potentialer og muligheder, han ser i centrets indsats.

 

Hvilke tanker gør du dig om din nye rolle som bestyrelsesmedlem i CFBU?

Min grundlæggende tanke er, at CFBU’s arbejde flugter med mine værdier og meget af det arbejde, jeg har lavet igennem de sidste 10 år. At modvirke parallelsamfundsdannelse, at skabe velfungerende, bæredygtige boligområder og at kvalificere en sammenhængende boligsocial indsats, det er visioner, som træder lige ned i mit værdisæt og det arbejde, som jeg har været med til som skoleleder i Tingbjerg. Da jeg blev spurgt, om jeg ville være bestyrelsesmedlem i CFBU, tænkte jeg, at det er visioner, jeg gerne vil være med til at sætte fokus på, også på nationalt plan. Jeg ser frem til at bidrage med det, som jeg kan, samtidig med selvfølgelig selv at lære en masse.

Hvilke perspektiver bringer du, med din baggrund som skoleleder, til bestyrelsens arbejde?

Det er klart, at jeg i høj grad vil have en skolevinkel ind i bestyrelsesarbejdet. Samtidig har jeg nu gjort mig mange erfaringer på et mere bredt plan, som jeg også vil bringe i spil. Som skoleleder på Tingbjerg Skole og Fritid kender jeg den meget vigtige rolle, skolen spiller alle steder i vores samfund, men i særdeleshed i lokalmiljøer og i de mere udsatte boligområder. Som skole er man en meget stor kulturbærer i den fælles udvikling i en by, og det er det, vi har prøvet at være i Tingbjerg og også er lykkedes med. Alle de erfaringer, jeg har fra mit virke som skoleleder i Tingbjerg, vil jeg bringe ind i rollen som bestyrelsesmedlem i CFBU.

Hvilke bidrag og potentialer mener du, der er i CFBU’s arbejde?

Der er især to ting. For det første at skabe viden, så vi ikke – både i kommuner og som land – kommer til at lave politiske beslutninger ud fra mavefornemmelser og hurtige, letkøbte konklusioner. Det er vigtigt at få skabt noget grundlæggende ordentlig og evidensbaseret viden, og det vil jeg gerne være med til at støtte op om. Dernæst ser jeg centrets arbejde med at kommunikere denne viden ud som et vigtigt bidrag. Det store arbejde, centret udfører, som også indebærer at tage ud og holde oplæg og rådgive, er noget af det, som jeg mener kan være med til at flytte og løfte nogle af de udfordrede boligområder rundt omkring i Danmark.

Hvordan vil du afslutningsvis beskrive din profil som nyt bestyrelsesmedlem i CFBU?

Det er en kerneværdi for mig, at alle børn og unge i Danmark skal have mulighederne for et godt liv. Jeg mener ikke, at alle børn vokser op med lige vilkår og muligheder, og derfor er vi så forbandet forpligtede til at skabe et samfund og nogle velfærdsinstitutioner, som kan sikre gode muligheder for alle børn og unge uanset baggrund og identitet. Den værdi er en ild, der brænder inde i mig, og som er bærende i alt, hvad jeg laver – og det er det også i dette projekt.

Se seneste nyheder