Hjem / Nyheder / INTERVIEW: CFBU BESTYRELSE, RIKKE LØNNE
nyheder
18. september 2022

INTERVIEW: CFBU BESTYRELSE, RIKKE LØNNE

I anledning af, at Center for Boligsocial Udvikling har fået to nye bestyrelsesmedlemmer: Aviaja Sigsgaard, Centerchef, Center for Boligsocial indsats, kommunikation- og bystrategi  i Landsbyggefonden og Rikke Lønne, afdelingschef i BL,  bringer vi her interviews med de to nye medlemmer, bl.a. om deres erfaringer om de udsatte boligområder, og hvad deres faglige baggrund er.

Hvilke tanker gør du dig om at være blevet bestyrelsesmedlem af CFBU?

Jeg er glad og stolt over at træde ind i CFBU’s bestyrelse.  Jeg vil bidrage med min brede viden om den almene sektor og min mangeårige erfaring med arbejdet med sociale indsatser. CFBU har en vigtig opgave med at sætte lys på de virkningsfulde indsatser, der løftes i det boligsociale arbejde. Og så ser jeg utrolig meget frem til samarbejdet med dygtige bestyrelseskolleger og ledelsen i CFBU.

Hvad er dine tanker om de udsatte boligområder og CFBU?

De udsatte boligområder er områder, der rummer store potentialer.  Hvis vi formår at dokumentere og beskrive de virkningsfulde indsatser, skaber vi et solidt fundament for udviklingen af fremtidens boligsociale indsatser, og er dermed med til at skabe stor værdi for den enkelte, boligområdet og resten af samfundet. Her spiller CFBU en afgørende rolle.

De udsatte boligområder i Danmark er områder, hvor mennesker bor. Et af de spændende perspektiver på arbejdet med den almene sektor er, at omdrejningspunktet for vores arbejde er noget af det mest grundlæggende i menneskers liv. Nemlig deres bolig og hjem. Det kræver respekt og ydmyghed at lave sociale indsatser, lige der hvor mennesker bor.

Har du selv erfaringer med udsatte boligområder?

Min primære erfaring med de udsatte boligområder stammer fra min tid i BL, hvor vi igennem Boligsocialnet har en tæt forbindelse til projektledere og øvrige medarbejdere i de boligsociale helhedsplaner. Dette giver os en viden om udviklingen i områderne, herunder både de udfordringer vores beboere står med, men også historierne om, hvor det går godt.

BL er desuden organiseret på tværs af landet, hvor beboerdemokrater og ansatte i de almene boligorganisationer er repræsenteret i både kredse, repræsentantskab og bestyrelse og dermed nogle af vores vigtigste interessenter og samarbejdspartnere, der bidrager med indsigter fra hverdagen i de almene boligområder – herunder landets udsatte.

Har du noget som du særlig brænder for indenfor boligområdet?

Jeg er generelt optaget af, hvordan den almene sektor kan udfolde sit potentiale som en særlig civilsamfundsaktør. Vi huser 1 million mennesker, vi udgør en enorm menneskelig infrastruktur med beboere, frivillige og professionelle i driften og i det boligsociale arbejde. Og vi er til stede, lige der hvor folk bor. Det giver os nogle helt særlig muligheder for at arbejde på en anden måde end både fx kommuner og frivillige sociale organisationer.

Hvis vi zoomer ind på det boligsociale, kan samarbejdet omkring de boligsociale indsatser med fordel betragtes som en hub, hvor andre samarbejder, partnerskaber og indsatser kan kobles på. Det kan være bystrategiske indsatser, større fondsfinansierede projekter og strategiske partnerskaber med andre aktører.

Jeg har et generelt fokus på de almene boligområder som en platform for samarbejde og sociale løsninger, der også rækker ud over boligområdet selv.  En af vores fineste opgaver som civilsamfundsaktør er, som jeg ser det, at skabe forbindelser – mellem mennesker og til det øvrige samfund.

Hvad har du tidligere arbejdet med?

Strategi, program- og projektledelse samt interessevaretagelse har været omdrejningspunktet for mit arbejde i mere end 10 år.

Jeg startede mit arbejdsliv hos Dansk Flygtningehjælp, hvor jeg beskæftigede mig med rådgivning af professionelle og frivillige i mødet med udsatte flygtninge. Dernæst kom jeg til Foreningen Lige Adgang (dengang Foreningen Nydansker), som gennem mangfoldighedsledelse, corporate volunteering og mentoring skaber integration på arbejdsmarkedet.

Siden 2014 har jeg været ansat hos BL, hvor jeg i dag er chef i afdelingen Samarbejde & Udvikling, som rummer Boligsocialnet, BL’s initiativer og projekter på social- og velfærdsområdet samt konferencer og events.

Se seneste nyheder