Hjem / Nyheder / HVEM ER BUURT?
nyheder
30. november 2015

HVEM ER BUURT?

I de udsatte boligområder kan naboskabet godt medføre besvær. Metoden Buurtbemiddeling arbejder på at genskabe kontakt mellem naboer, der oplever konflikter i deres hverdag.

I de udsatte boligområder bor der mange forskellige mennesker og i dagligdagen kan der opstå små konflikter eller større episoder af mere alvorlig karakter. Konflikter mellem beboere kan løses via en upartisk konfliktmægler, der leder de stridende parter gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler. Konfliktmæglerne kan være boligsociale medarbejdere eller ejendomsfunktionærer, der har fået uddannelse i konfliktmægling, eller en mægler tilknyttet en boligorganisation eller Center for Konfliktløsning. I Danmark findes der således ikke en systematiseret metode for, hvem der løser konflikterne mellem beboerne.

I Holland benytter man sig af en metode kaldet Buurtbemiddeling, der administreres af Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). CCV er en organisation som minder om Det Kriminalpræventive Råd. Buurtbemiddeling er en systematiseret metode, der er centeret omkring uddannede frivillige mæglere. De arbejder på at genskabe kontakt og kommunikation mellem naboer, der oplever irritation eller konflikter i deres hverdag. Flere effektstudier viser, at Buurtbemiddeling er et redskab der egner sig godt til at løse nabokonflikter og erfaringerne er generelt positive, ligesom metoden er populær. I 2015 var der 219 kommuner (ud af i alt 393) i Holland, der benytte sig af Buurbemiddeling, ligesom der i 2014 var 2.700 frivillige mæglere.

CFBU vil undersøge, hvordan Buurtbemiddeling fungerer i praksis samt undersøge mulighederne for at iværksætte noget lignende i Danmark. Fire konsulenter fra CFBU har derfor været på en studietur til Holland for at observere metoden i praksis og interviewe relevante aktører. Desuden vil CFBU kortlægge konfliktmægling i den almene sektor i dansk kontekst og særligt ift. udsatte boligområder. Rapporten forventes at udkomme primo 2016.

Se seneste nyheder