Hjem / Nyheder / HVAD UNDERSØGER CFBU I 2016?
nyheder
28. januar 2016

HVAD UNDERSØGER CFBU I 2016?

Få et overblik over dette års undersøgelser fra CFBU

CFBU har mange projekter på bedding i indeværende år. Her følger en liste, der i overskriftsform og ganske kort beskriver, hvad undersøgelserne handler om.

Skolesamarbejdet
CFBU går i dybden med de undervisningsforløb for udsatte børn, der etableres i et samarbejde mellem skole og helhedsplan i Charlotteager i Hedehusene. Gennem bl.a. kvalitative interviews undersøger vi, hvordan forløbene hjælper børnene med den faglige og sociale trivsel.

Beboernes tryghed
Flere beboere i udsatte boligområder er utrygge, sammenlignet med resten af landet. Nu undersøger CFBU i samarbejde med KORA, hvilke faktorer, der påvirker tryghed og utryghed i udsatte boligområder.

Gadeplansindsatserne
CFBU har siden 2010 evalueret gadeplansindsatserne, som har skullet mindske kriminaliteten og øge trygheden i 17 udsatte boligområder. Gennem bl.a. workshops, kvalitative interviews og registerdata-analyser undersøges resultaterne, og hvordan de i praksis er opnået.

Ægtefællesforsørgede kvinder
Greve Nord har gennem flere år haft en særlig indsats for at få flere ægtefælleforsørgede kvinder i beskæftigelse eller uddannelse. CFBU undersøger resultaterne af indsatsen gennem bl.a. en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews.

Konfliktmægling
Beboerkonflikter er en del af livet i mange udsatte boligområder, hvor forskellige generationer og kulturer lever tæt sammen. CFBU undersøger, hvordan det hollandske koncept for nabokonfliktmægling ”Buurtbemiddeling” kan anvendes i danske boligområder.

Viden om trivsels- og naboskabsaktiviteter
CFBU kortlægger i samarbejde med professionshøjskolen Metropol den internationale forskning og andre evalueringer af områdebaserede aktiviteter, der styrker trivslen og naboskabet blandt beboerne i et boligområde.

UU-vejledning og helhedsplaner
CFBU undersøger i 2016, hvordan UU-vejledninger og boligsociale helhedsplaner i fællesskab kan få unge til at tage en uddannelse. CFBU undersøger en række cases, resultaterne og praktiske erfaringer med samarbejderne.

Effekten af mentorindsatser
CFBU undersøger de langsigtede effekter af helhedsorienterede mentorindsatser for kriminelt belastede unge. Gennem registeranalyse og spørgeskemaundersøgelse sammenlignes gruppens udvikling ift. kriminalitet, uddannelse og beskæftigelse med en kontrolgruppe af lignende unge.

Sociale viceværter
Mange udsatte boligområder har ansat sociale viceværter, der bl.a. løser konflikter, hjælper udsatte beboere og forebygger hærværk. CFBU vil i 2016 måle resultaterne af indsatserne og beskrive virksomme metoder for viceværternes arbejde.

Bemandede væresteder for unge
Mange udsatte boligområder har bemandede væresteder for områdets unge. CFBU vil i 2016 undersøge, hvordan man bedst organiserer et bemandet værested, så det skaber en positiv udvikling for boligområdets unge.

De nye helhedsplaners organisering
Landsbyggefonden vil fra 2016 og frem stille krav om ”entydig ledelse” i nye helhedsplaner. CFBU vil derfor undersøge de hidtidige erfaringer med entydig ledelse og komme med anbefalinger til implementering af denne nye organisationsstruktur.

Byhaver
Projektet ”Bo & Gro” organiserer fælles haveprojekter i tre boligområder i Helsingør for at styrke trivslen og naboskabet. CFBU følger projekterne og undersøger resultaterne gennem bl.a. en social netværksanalyse og kvalitative interviews.

Beskæftigelse for udsatte beboere
CFBU samler i 2016 de mange resultater og erfaringer med at få udsatte beboere i beskæftigelse, som helhedsplanerne gennem de seneste år har oparbejdet.

Brobygning mellem skole og forældre
CFBU vil i 2016 kortlægge, hvordan de boligsociale helhedsplaner kan bygge bro mellem forældre og skole. Undersøgelsen vil kortlægge de forskellige brobygningsaktiviteter og fokusere på særligt virkningsfulde indsatser.

Fædreindsatser
CFBU evaluerer i 2016-2017 projektet Baba – Fædre for forandring, som arbejder på at bringer etniske minoritetsfædre i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv og i lokalsamfundet.

Se seneste nyheder