Hjem / Nyheder / FRAVÆRSINDSATS I RANDERS NORDBY VISER GODE RESULTATER
nyheder
31. oktober 2019

FRAVÆRSINDSATS I RANDERS NORDBY VISER GODE RESULTATER

’Fra fravær til fremmøde’ er navnet på en ny type indsats under den boligsociale helhedsplan i Randers Nordby, som gennem et bredt og tværfagligt samarbejde har succes med at nedbringe fraværet i bydelen.

Indsatsen er fokuseret på tre skoler, hvor mange elever fra boligområderne under den boligsociale helhedsplan i Randers Norby har deres daglige skolegang. Selve indsatsen består af aktiviteter på tre niveauer:

  • Generelt forebyggende indsatser, som er deltagelse i forældremøder og klassemøder, sparring med skolens personale og indførelse af fraværstelefoner.
  • Foregribende gruppebaserede indsatser, som gruppeforløb for enten forældre eller elever, klasseindsatser, som f.eks. fremmødekonkurrencer og makkerskabsordninger.
  • Individuelle indgribende indsatser, hvor der er tale om f.eks. elevsamtaler, forældresamtaler og inddragende netværksmøder.

Arbejdet med at nedbringe fraværet sker i et bredt og tværfagligt samarbejde mellem personalet fra de tre involverede skoler, en socialrådgiver fra PPR, Sundhedsplejen, kommunens Ungecenter og en boligsocial medarbejder fra Bysekretariatet, som er navnet på helhedsplanen i Randers Norby.

Sonja Björg Gudnadottir er boligsocial medarbejder og ansvarlig for indsatsen. Hun uddyber rollerne i det tværfaglige samarbejde:

– Bysekretariatet har både en koordinerende og udførende rolle i projektet. Den koordinerende del foregår i tæt samarbejde med PPR-rådgiver og sammen kommer vi på de tre skoler. Her tilrettelægger vi sammen med skolens medarbejdere, typisk en ledelsesrepræsentant og en AKT-medarbejder og den til skolen tilknyttede sundhedsplejerske indsatsen på hver enkelt skole. I den udførende del tager jeg, som boligsocial medarbejder, aktiv del i alle tre indsatsniveauer, dvs. at jeg f.eks. er med til forældremøder, og deltager i elevsamtaler og netværksmøder.

NYE TAKTER PÅ DET BOLIGSOCIALE OMRÅDE

’Fra fravær til fremmøde’ gør sig bemærket ved på den ene side at lede det koordinerende arbejde med hele indsatsen, samtidigt med at den boligsociale medarbejder rykker tæt på det man ofte vil kalde myndighedsrollen. Men den kombination har vist sig at fungere:

– Jeg må indrømme at jeg i starten var nervøs for om beboerne ville stejle over, at jeg som boligsocial medarbejder skulle ind i en anden rolle; at de ville tænke på den rolle som havende mere ”myndighed” end hjælperolle. Men den nervøsitet er blevet gjort til skamme. Min deltagelse i projektet har i mange tilfælde været med til at bløde indsatsen op og bringer en anden helhedstænkning ind i ligningen. Jeg er f.eks. ikke kun optaget af at børnene og de unge skal møde i skole, men også af at de f.eks. skal gå til noget i fritiden, hvilket kan bidrage til øget trivsel og dermed til at de kommer mere i skole, siger Sonja Björg Gudnadottir.

Til andre helhedsplaner, som skulle gå med tanker om at lave en lignende indsats, har Sonja Björg Gudnadottir følgende råd:

– Det kræver tid at igangsætte en tværfaglig indsats som ’Fra fravær til fremmøde’. Der skal være tid til at opbygge relationer mellem de forskellige samarbejdspartnere. Vi ser også indsatsen som et metodeudviklingsprojekt, da der ikke er meget erfaring med at en boligsocial indsats beskæftiger sig så direkte med skolefravær, som ofte betragtes som skolens anliggende. I den kontekst er det vigtigt at være tålmodig og sætte tid af til opstarten.

TYDELIGE RESULTATER

’Fra fravær til fremmøde’ har kørt i knap to år og indtil videre med meget lovende resultater. Resultatet af den første store klasseindsats for 9. årgang på Nørrevangsskolen i Randers Norby har således medført, at fraværsprocenten er gået fra 7,4% til 3,3% i den periode, som indsatsen har kørt. Klasseindsatsen bestod blandt andet i en fremmødekonkurrence, en makkerskabsordning og tæt opfølgning fra en AKT-pædagog og Ungebasen, som målretter sig unge med sammensatte vanskeligheder.

Nørrevangskolen, som har flest elever fra boligområderne under den boligsociale helhedsplan, havde desuden i skoleåret 2016/17 et samlet elevfravær på 8,1%. I 2017/18, hvor indsatsen kørte, blev fraværet reduceret til 5,9%.

Sonja Björg Gudnadottir vurderer, at der er vigtig læring at tage med videre fra indsatsen:

– Det tværfaglige samarbejde mellem forskellige kommunale aktører, i det her tilfælde især skolerne, og den boligsociale indsats har været meget givtigt. Den boligsociale indsats kan bidrage med noget andet end skolen og de øvrige kommunale instanser i forhold til de familier, der arbejdes med i sådan et projekt. Vores tilstedeværelse i boligområdet og kendskab til beboerne giver en anden adgang til familierne, og bidrager til, at indsatsen får en større forebyggende og helhedsorienteret karakter.

Du kan se ’Fra fravær til fremmøde’ beskrevet i lyd og billeder her. Filmen er lavet af helhedsplanen for Randers Nordby.

På billedet ses vinderklassen i fremmødekonkurrencen på 7. årgang, Vestervangsskolen.

Se seneste nyheder