Hjem / Nyheder / DEN EFFEKTIVE ORGANISERING AF HELHEDSPLANER
nyheder
20. marts 2017

DEN EFFEKTIVE ORGANISERING AF HELHEDSPLANER

Hvordan skaber man en stærk og effektiv organisatorisk ramme for boligsociale helhedsplaner? Det giver CFBU gode eksempler på og anbefalinger til i en ny håndbog. 

Landsbyggefonden ændrede i marts 2015 reglerne for helhedsplaner med boligsocialt indhold. Ændringerne kom som svar på flere års udfordringer med organiseringen og ledelsen af helhedsplanerne. Ofte var det strategiske samarbejde mellem helhedsplaner, kommuner og boligorganisationer ikke tæt nok, og der var behov for at styrke og professionalisere ledelsen og målstyringen af helhedsplanerne.

En af de vigtigste ændringer er etableringen af professionelle bestyrelser, der skal varetage den overordnede strategiske ledelse af helhedsplanerne. Bestyrelserne bliver sammensat af ledere fra de relevante kommunale forvaltninger og fra det administrative niveau i boligorganisationerne.

Mange helhedsplaner er i øjeblikket ved at søge midler og etablere en ny projektorganisation og bestyrelse. Derfor sætter CFBU i håndbogen fokus på, hvad de nye regler kommer til at betyde for organiseringen og ledelsen af helhedsplanerne. Det sker med eksempler fra fire udvalgte helhedsplaner, som på forskellig vis har vist vejen til at navigere under nye betingelser i det boligsociale felt.

Håndbogen er bygget op om tre temaer, som er baseret på spørgsmål og udfordringer, CFBU har mødt hos dem, der arbejder med helhedsplanerne til dagligt. Det første tema handler om organiseringen af helhedsplanen med særligt fokus på de nye bestyrelser. Det andet tema handler om, hvordan der skabes ejerskab gennem fælles mål. Det tredje tema handler om betjeningen af de nye bestyrelser.

Konsulent i CFBU, Philip Zacho Kuipers, der er medforfatter på rapporten, forklarer:

– Ledelsesniveauet får et løft i de kommende bestyrelser for helhedsplanerne rundt omkring i landet. Men høj beslutningskompetence gør det ikke alene. Det er helt afgørende, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer føler ejerskab til opgaven, hvis helhedsplanen skal blive en succes og en integreret del af løsningen på udfordringerne i udsatte boligområder.

Vores håndbog er primært skrevet til dem, som står foran at skulle etablere – eller allerede er i fuld gang med – en ny helhedsplan under de nye regler. Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer samt aktører fra det boligsociale felt vil også kunne hente inspiration og inputs til det kommende arbejde. 

Fakta

  • En boligsocial indsats er en fælles udviklingsstrategi for et udsat alment boligområde. Formålet er at løfte området socialt gennem indsatser for beboerne. Ønsket er at modvirke tendenser til øget segregering på en række socioøkonomiske parametre. Indsatsen baserer sig på et tæt samarbejde mellem boligorganisation, kommune og lokale aktører.
  • Landsbyggefonden er en selvejende institution, som støtter og udvikler alment boligbyggeri gennem forskellige låne- og tilskudsmuligheder til landets boligorganisationer. Fonden udarbejder også analyser af den almene boligsektor og driver en række IT-platforme.
  • CFBU arbejder på at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder ved at indsamle viden om og måle effekten af de nuværende indsatser og på den baggrund rådgive beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser.

 DOWNLOAD RAPPORT

Se seneste nyheder