Hjem / Nyheder / CFBU SÆTTER BØRN OG UNGES AKTIVE MEDBORGERSKAB PÅ DAGSORDENEN
nyheder
3. december 2020

CFBU SÆTTER BØRN OG UNGES AKTIVE MEDBORGERSKAB PÅ DAGSORDENEN

CFBU sætter i 2021 fokus på, hvordan professionelle aktører kan arbejde med demokratisk dannelse og deltagelsesmuligheder for at understøtte, at børn og unge i udsatte boligområder bliver aktive medborgere. Det sker gennem forskellige webinarer, workshops og tilbud om lokal sparring på arbejdet med børn, unge og medborgerskab. Vi har spurgt Siff Monrad Langkilde, seniorkonsulent hos CFBU, om temaet.

Hvorfor sætter CFBU børn og unges medborgerskab på dagsordenen?

– Alle børn og unge har ret til at deltage som medborgere i hverdagens og samfundets fællesskaber, men deres forudsætninger kan være vidt forskellige. Blandt børn og unge, der vokser op i udsatte boligområder er det ikke alle, der oplever, at de kan være med, at de hører til, og at de kan gøre en forskel. De er børn og unge, der på grund af etnicitet, religion, bopæl eller socialøkonomisk status, kan opleve at føle sig misforståede, marginaliserede og udenfor samfundet. Sådan nogle oplevelser kan i nogle tilfælde føre til mistillid, modstand og modborgerskab. Derfor sætter CFBU nu fokus på, hvordan læring i demokratisk dannelse og indsigt i demokratiske deltagelsesmuligheder, kan være med til at styrke børn og unges medborgerskab og oplevelse af at være en del af samfundets fællesskab.

Hvad vil demokratisk dannelse og deltagelse sige i praksis?

– Demokratisk dannelse og deltagelse handler om at styrke børn og unges muligheder for at organisere sig i positive fællesskaber, tilegne sig indflydelse og skabe forandring. Både på et individuelt og et kollektivt plan – og dermed være aktive medborgere. Demokratisk dannelse handler om at kende til sine rettigheder og pligter som borger, for eksempel frihedsrettighederne og stemmeret. Det handler om at lære at tænke kritisk, at tage stilling til aktuelle politiske emner, og at føre en demokratisk dialog, hvor man lytter til hinanden, selvom man er uenige. Den demokratisk dannelse er fundamentet for demokratisk deltagelse. Her arbejder man med at åbne børn og unges verdener op, styrke deres selvværd og give dem erfaringer med hvor, og ikke mindst, hvordan man kan søge sin indflydelse som medborger. Som professionel har man altså en afgørende rolle i forhold til at inddrage børn og unge i de demokratiske processer, som arbejdet med medborgerskab handler om.

Virker det at arbejde med børn og unges demokratiske dannelse og deltagelse?  

– Forskning viser, at det at blive hørt og få indflydelse og medbestemmelse er med til at give børn og unge selvtillid og en oplevelse af at være en ressource i fællesskabet, og at arbejdet med demokrati og aktivt medborgerskab er med til at styrke selvstændighed og modstandskraft i forhold til antidemokratiske fællesskaber, radikalisering og negativ social kontrol. Samtidig ser vi, at flere ungdomsklubber, boligorganisationer og boligsociale helhedsplaner gør sig gode erfaringer med at arbejde med ungeråd, børnedemokrati, børnebestyrelser og unge stemmer. I CFBU er det vores rolle at samle op på den aktuelle viden, og agere platform for vidensdeling, inspiration og kompetenceudvikling for på den måde at understøtte og styrke metodisk bevidsthed i arbejdet med udsatte børn og unges demokratiske deltagelse.

 

 SE TEMASIDE OM BØRN OG UNGES AKTIVE MEDBORGERSKAB

Se seneste nyheder