Hjem / Nyheder / CENTERLEDER BIRGITTE MAZANTI: DEN BOLIGSOCIALE INDSATS HANDLER OM AT GØRE EN FORSKEL FOR MENNESKER
nyheder
12. december 2019

CENTERLEDER BIRGITTE MAZANTI: DEN BOLIGSOCIALE INDSATS HANDLER OM AT GØRE EN FORSKEL FOR MENNESKER

Endnu et år er gået, og meget er sket på det boligsociale felt. Boligsociale helhedsplaner har landet over haft en masse at se til i forbindelse med ny lovgivning, diverse lister og snart et nyt boligforlig. Men den usikkerhed strukturelle forandringer kan føre med sig, giver også anledning til nytænkning på det boligsociale område.

I år kunne Center for Boligsocial Udvikling fejre 10-års jubilæum. 10 år med evaluering og vidensopbygning om boligsociale aktiviteter og 10 år med rådgivning til de mange mennesker, som dagligt arbejder med at gøre en forskel for udsatte beboere. I den forbindelse kunne man være fristet til at spørge: ”Nå, er problemerne ikke snart ved at være løst?” Og her kan vi konstatere, at det er de ikke.

For den boligsociale indsats kan ikke alene løse de udfordringer, som findes i udsatte boligområder. Der er tale om problemstillinger på samfundsniveau, hvor løsningerne skal findes i de brede samarbejder mellem boligsociale helhedsplaner, kommunale forvaltninger, skoler, NGO’er, politi og erhvervsliv. Den boligsociale indsats har her en vigtig rolle, og vi kan også se, at denne type samarbejder er blevet styrket markant. De boligsociale helhedsplaner har en særlig position – og ikke mindst evne til – at understøtte brobygning mellem beboerne og de kommunale tilbud, ligesom vi de senere år set mange gode eksempler på, at helhedsplanerne tager teten i at facilitere nye og stærke samarbejder.

2019 – ET ÅR MED FOKUS PÅ FYSISKE OMDANNELSER

Siden parallelsamfundsaftalen blev vedtaget, har 15 boligområder været travlt beskæftiget med at formulere planer for, hvordan de vil imødekomme nye krav til netop deres boligområde. Planerne er alle blevet godkendt, og nu venter rigtig store forandringer for mange mennesker. Flere boligblokke er allerede fjernet fra jordens overflade, og yderligere vil forsvinde i de kommende år. De omfattende omdannelsesprojekter påvirker beboerne i både positiv og negativ retning. For nogle varsler det en ny begyndelse for deres boligområde, og for andre føles det som et overgreb på deres lokalområde.

Som videnscenter er det vigtigt for os løbende at undersøge, hvad disse forandringer kommer til at betyde. Det har vi blandt andet gjort med undersøgelser om flytterationaler blandt beboere i udsatte boligområder, og ved at stille skarpt på, hvad den bystrategiske drejning betyder for det boligsociale arbejde. Det er denne drejning, der bl.a. har resulteret i CFBU’s første Ph.d.-projekt, hvor vi undersøger koblingen af boligsociale og fysiske omdannelser. Projektet bliver ikke bare en tyk rapport, men gennemføres som et aktionsforskningsprojekt. I november afholdt vi i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut konferencen ’Boligdag’, hvor vi samlede oplægsholdere fra ind- og udland. De gav deres perspektiver på omdannelsen af udsatte boligområder og betydningen af socialt blandede boligområder. De perspektiver tager vi med os ind i 2020, når nye undersøgelser og arrangementer sættes i værk.

KOMBINATIONEN AF FORSKNING OG PRAKSIS

Den boligsociale indsats i Danmark er i et internationalt perspektiv ret unik. Ca. 70 boligsociale helhedsplaner, der primært er finansieret af Landsbyggefonden, yder et virkelig godt stykke arbejde, som et stærkt bidrag til den kommunale kernedrift. Boligminister Kaare Dybvad Bek gav tidligere i år et interview til CFBU, hvor jeg bed særligt mærke i to af hans pointer. For det første, at der ligger dybt forskellige historier bag hvert boligområde, og at det er vigtigt at huske på, når vi italesætter og problematiserer geografisk afgrænsede områder over en bred kam. Og for det andet, at man allerede før nedrivninger og ny lovgivning, løste, og stadig løser, sociale problemer gennem den boligsociale indsats. Det skal vi huske på i en tid, hvor der sker mange forandringer på området.

Hos CFBU har vi det store privilegie at få lov til at kombinere forskning og praksis. Den viden vi producerer skal ud at virke, hvilket sker gennem læringsforløb, implementeringsstøtte, rådgivning, konferencer, etc. I det nye år har vi mange spændende projekter på bedding, som jeg og mine medarbejdere glæder os til at præsentere på CFBU’s kanaler, og rundt om i landet til vores mange arrangementer.

Vi ses i det nye år!

 

Birgitte Mazanti
Centerleder, CFBU.

Se seneste nyheder