Hjem / Nyheder / BYDELSPROJEKT 3I1: UDSÆTTELSEN AF LEJERE ER FALDET VÆSENTLIGT
nyheder
29. januar 2016

BYDELSPROJEKT 3I1: UDSÆTTELSEN AF LEJERE ER FALDET VÆSENTLIGT

CFBU har interviewet Susanne Rønne, projektchef i Bydelsprojekt 3i1, og spurgt ind til, hvordan hun oplever det boligsociale arbejde i Esbjerg.

Hvilke boligsociale tiltag hos Bydelsprojekt 3i1 oplever du som særligt vellykkede?

– Vi afholder områdedage hvor alle interessenter (boligsociale, afdelingsbestyrelser, beboere, frivillige, skolerne, klubberne, Mosaikken(Multietnisk Hus) kirken, biblioteket, idrætsforeninger, spejderne og andre foreninger) i lokalområdet omdanner en lokal plads til en markedsplads med kræmmerboder, optræden, underholdning og mad fra forskellige lande og nationaliteter. Områdedagene afholdes en gang årligt i hvert af de tre boligområder i Esbjerg, og der afholdes også en årlig international områdedag på torvet i Esbjerg.

Der er også arrangementer som fællesspisning, fælles hækklipning i en afdeling med efterfølgende grill og ferieaktiviteter for hele familien (biografture, svømning, fisketure, oplysende arrangementer bl.a. foredrag om opdragelse).

Vi bestræber os på at afholde kurser om mere praktiske ting, som eksempelvis brug af Nem-ID, skattemappen og forsikring. Vi vejleder også i hvordan man bedst sparer på el, vand og varme og arbejder på at forebygge udsættelse af lejere. Sidstnævnte har haft en virkelig positiv effekt, da udsættelsen af lejere er faldet væsentligt, og mange udsættelser er forebygget.

 

Hvilke boligsociale udfordringer står I over for?

– Vi arbejder primært med seks boligsociale udfordringer.

· Bryde den negative sociale arv
· Fokus på tryghed og trivsel
· Fokus på hjælp til selvhjælp og forældreansvar
· Øge beskæftigelsen
· Fokus på unge og uddannelse
· Kriminalpræventive indsatser

 

Hvordan har I benyttet CFBU i det daglige arbejde?

– Bydelsprojekt 3i1’s projektchef og koordinator samarbejder med CFBU om forskellige evalueringer m.v. Derudover læser vi CFBU’s udgivelser og videregiver relevant information til Bydelsprojekt 3i1’s øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere.

Nogle medarbejderne i Bydelsprojekt 3i1 har givet udtryk for, at det er uklart, og at de har svært ved at skelne mellem CFBU, BSN og LBF’s roller og arbejds-og ansvarsområder. Medarbejderne anvender ikke CFBU’s hjemmeside og materiale ret ofte.

 

Har du ønsker for hvad CFBU skal undersøge inden for det boligsociale arbejde?

CFBU må meget gerne undersøge den sociale arv og sundhedstilstanden i de udsatte boligområder.

Se seneste nyheder