Hjem / Nyheder / BRØNDBY STRAND: UNGEFÆLLESSKAB SKABER POSITIV FORANDRING OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT FOR UNGE
nyheder
26. januar 2021

BRØNDBY STRAND: UNGEFÆLLESSKAB SKABER POSITIV FORANDRING OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT FOR UNGE

Hvordan er det at være en del af et ungefællesskab, og hvilken indflydelse har det på ens liv at være en aktiv medborger i et udviklende, demokratisk fællesskab? Det ved Maha Gilani på 18 år, der har været en del af Brøndby Strands ungefællesskab siden det startede i 2018. Her sætter hun, sammen med andre unge, dagsordenen for, hvad de unge skal engagere sig i, og hvordan det skal gøres. Ungefællesskabet understøttes af boligsociale medarbejdere i Brøndby Strand projektet og medarbejdere fra Mellemfolkeligt Samvirke, hvis opgave det er at styrke de unges forståelse af deres rettigheder og muligheder og måder at få indflydelse på.

Vil du fortælle lidt om jeres ungefællesskab, og hvad der motiverer dig til at være med?

I Brøndby Strands ungefællesskab er vi en gruppe unge mellem 15 og 25 år, der laver forskellige aktiviteter. Vi er en gruppe unge, der brænder for ungeinddragelse i politiske processer, men også lokalt i vores eget område. Jeg har været med helt fra starten og grunden til, at jeg stadig er en del af det, er fordi jeg er med til selv at lave nogle forandringer for noget, som jeg brænder for.

Kan du fortælle om en aktivitet eller en proces, der var særlig spændende for dig?

De politiske processer har været noget af det fedeste: eksempelvis inviterede kommunerne os til at være med til en politisk proces, der omhandlede en ungeguide, som de skulle udvikle. Kommunen præsenterede, hvad de havde tænkt sig med ungeguiden, og så kunne vi give feedback. Så gik vi ellers bare i gang, og vores ungeguide kom til at se helt anderledes ud end, hvad de egentlig havde tænkt sig med den. Vi satte og  sammen og fandt en løsning i midten. Og det var helt klart en ting, hvor det var svært for os, men det lykkedes. FN’s ungeudsending har også været ude og besøge os, og ellers har vi besøgt politikere, og det har været mega-fedt og lærerigt. For nylig holdt jeg selv en tale til en demostration mod Ghettopakken, så der er en hel del af det politiske, som jeg synes er superspændende.

Hvad betyder ungefællesskabet for dig i din hverdag?

Det betyder rigtig meget både tidsmæssigt, fordi jeg bruger tid på projekterne, vi laver, og så får jeg  også en del almen viden og erfaringer, som jeg kan tage med mig. For mange af os bliver ungefællesskabet ofte et pusterum fra hverdagens frustrationer, og her kan vi dele det med hinanden. Det bidrager også med en værdi til hverdagen, fordi mange af de ting vi laver, og de forandringer vi skaber, får os til at sove godt om natten, og vi kan tage rigtig meget med os videre. Men ungefællesskabet også været med til at give mig klarhed omkring, hvad jeg har lyst til at lave i fremtiden, og hvad jeg kunne forestille mig, at jeg kan beskæftige mig med.

Hvad har ungefællesskabet lært dig om demokrati og medborgerskab?

Jeg tror, at det at være med i ungefællesskabet i sig selv er en anden måde at være medborger på end, hvad man er vant til at se.Det er et pusterum, hvor man hygger sig med andre og kan tale højt om sine frustrationer, tvivl, følelser og holdninger. Men samtidig er det også et forum, hvor man skaber forandringer for sig selv og andre unge. Vi har planlagt og afholdt workshops, festivaller og aktviteter for unge, og vi har også deltaget i politiske processer og laver debatindlæg. På den måde har vi været direkte involveret i nogle processer, som har været mega fede, men som også har lært os noget om medborgerskab og demokratiske processer.

 Er der noget du gerne vil sige til de professionelle voksne, som arbejder med ungefællesskaber andre steder?

Jeg vil helt klart anbefale, at man stoler på, at de unge kan skabe den forandring, de ønsker. Det gælder særligt i opstartsfasen. Al opstart er svær, men som voksen skal man turde sætte barren for de unge og tro på at det kan ske. De voksne er værktøjskassen; de skal give de unge plads til at udfolde deres meninger, og så give dem redskaber til at handle på dem. De skal brygge bro mellem resten af samfundet og de unges stemmer. Det handler om en ny måde at arbejde på, som kan være enormt vanskelig, men jo mere man stoler på sine “kollegaer” – de unge – og skaber et trygt rum, hvor man ligger det traditionelle autoritetsforhold til side og anser hinanden for ligeværdige mennesker, så tror jeg helt sikkert at ungefællesskaber kan fungere overalt.

Er der noget du gerne vil sige, til andre unge der overvejer, om de skal være en del af et ungefællesskab?

Til andre unge vil jeg sige, at det er en rigtig god ide at blive en del af et ungefællesskab, det kan godt virke grænseoverskridende i starten, og det kan jeg godt forstå. Men man får en masse erfaring, som man kan bruge alle steder – eksempelvis på arbejdsmarkedet, så det er en win win situation. Jeg kan garantere, at der er noget for alle, fordi vi bestemmer jo selv, hvad vi laver. Det handler om bare at bidrage, og at tro på det, så skal det nok blive til noget. Måske kommer det små bump på vejen, men det kan vi godt klare.

Se seneste nyheder