Hjem / Nyheder / ARBEJDE MED SOCIALT UDSATTE BYDELE: FIRE KOMMUNER HAR GODE ERFARINGER MED AT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SEKTORER
nyheder
16. marts 2023

ARBEJDE MED SOCIALT UDSATTE BYDELE: FIRE KOMMUNER HAR GODE ERFARINGER MED AT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF SEKTORER

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) sætter fokus på, at flere og flere kommuner ser, at der er god fornuft i at iværksætte sociale tiltag i bydele, hvor der bor mange borgere med komplekse sociale problemer.

 

Gladsaxe Kommune har tre bydele med store sociale udfordringer, som kommunen har et særligt fokus på. I de tre bydele er kommunen initiativtager til indsatser og netværk i bydelene. Netværkene samler aktører, der arbejder med bydelens udfordringer på tværs af sektorer og fagligheder. Sammen identificerer netværkspartnerne udfordringer og finder tværfaglige løsninger for bydelen og dens borgere.
I Esbjerg har kommunen indgået et samarbejde med Lauritzen Fonden om at skabe MedVind i Østerbyen. Det er en 12-årig indsats, hvor en alliance af aktører i bydelen arbejder på at få alle børn og unge i bydelen i uddannelse eller beskæftigelse inden 2030.

En ny rapport fra CFBU stiller skarpt på, hvordan kommuner kan arbejde med sociale udfordringer i udsatte dele af byen eller kommunen, hvor de vurderer, der er et behov for forebyggende eller supplerende indsatser. Rapporten fokuserer på, hvordan kommunerne kan udføre indsatser og indgå i samarbejde om udsatte bydele. I mange år har kommunernes arbejde i de udsatte områder af byen, primært fungeret som en medfinansiering til boligsociale helhedsplaner støttet af Landsbyggefonden. Nu stiller CFBU skarpt på, hvordan kommunerne kan lave indsatser og indgå i tværfagligt samarbejde i udsatte bydele, hvor der ikke er en helhedsplan. CFBU kalder kommunernes arbejde i udsatte bydele for socialt bydelsarbejde.

Kommunerne, som vi har talt med, ser det sociale bydelsarbejde som en mulighed for at skabe mere lighed i byen og oplever det som et godt værktøj til at løse de komplekse udfordringer som de mest udsatte borgere i kommune har. De har især fokus på to ting, når de laver socialt bydelsarbejde. For det første kan de udsatte bydele og borgeres komplekse udfordringer ikke løses af kommunen alene. Derfor er socialt bydelsarbejde lig med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Kommunerne etablerer eller indgår i bydelsnetværk for bydelene på tværs af organisationer, foreninger, politi, frivillige og kommunens forskellige fagsøjler. Kommunerne oplever, at arbejdet med en konkret geografi i form af en bydel, skaber gode betingelser for udvikling af tværsektorielt samarbejde og bedre og mere helhedsorienterede løsninger.

For det andet ser kommunerne deres kernedrift som helt central i forhold til at løfte udfordringerne i bydelene. Derfor består meget af kommunens bydelsarbejde i, at de lokale dagtilbud, jobcenteret, biblioteket eller sundhedsplejen samarbejder bredere og justerer og tilpasser deres indsats, så den bedre kan løse de udfordringer, der er i bydelene”, siger chefkonsulent Rikke Engly Mygind og specialkonsulent Helle Nielsen, der er forfattere til rapporten.

På baggrund af erfaringerne fra fire kommuner, giver rapporten indblik i hvordan kommuner, gennem socialt bydelsarbejde, kan løfte udsatte bydele og deres borgere.

Rapporten hviler på interviews med tyve fagpersoner og ledere i fire kommuner; Aalborg, Esbjerg, Albertslund og Gladsaxe. Rapportens formål er at give inspiration til andre kommuner, der ønsker at udvikle deres sociale arbejde i udsatte bydele.

 LÆS MERE OG HENT RAPPORT

Se seneste nyheder