Hjem / Nyheder / 9.000 BEBOERE I SPIL: “KEEP IT SIMPLE”
nyheder
18. december 2019

9.000 BEBOERE I SPIL: “KEEP IT SIMPLE”

Vollsmose i Odense er under en stor omdannelsesproces i denne tid – beboere skal flytte, og nogle skal genhuses – der sker mange forandringer i bydelen. Vi har interviewet Mette Beck Frost, sekretariatsleder i Vollsmose Sekretariatet, om den utryghed som nogle af beboerne må opleve i forbindelse med den store omdannelsesproces, som man er i fuld gang med.

Når I taler med beboerne, hvordan er de så påvirket af udsigterne til at blive genhuset?

– Det er meget forskelligt. De, der skal genhuses midlertidigt, kan have nogle økonomiske bekymringer, fordi de er usikre på, om renoveringen af deres lejebolig betyder, at deres husleje stiger så meget, at det ikke er muligt at blive boende. De kan også have bekymringer af mere praktisk karakter: Fx hvordan skal jeg få pakket mine ting sammen, hvad sker der med mine børn, når de tages ud af deres vante miljø for en periode, hvad med mit netværk?

– Der er lidt større følelser i spil for dem, som skal genhuses permanent: Vi arbejder med over 9.000 mennesker herude, så reaktionerne er lige så forskellige som folk er det. Nogle ser det som en god mulighed for at komme videre til noget nyt, andre har klart følelsen af at miste hele deres eksistensgrundlag. Nogle accepterer det bare og finder selv en ny bolig, mens de med færre ressourcer forholder sig mere passivt og i høj grad lader det være op til deres boligorganisation, hvor de skal bo. Og så har vi en gruppe af beboere, der har taget kampen op, og for flere af dem er det mest en principsag – de vil ikke finde sig i, at der på den måde bliver truffet beslutninger henover hovedet på beboerne.

Hvad er vigtigt at vide for beboerne i tilfælde af, at de må flytte fra deres hjem pga. omdannelsen?

– Tidsperspektivet betyder selvfølgelig rigtig meget – altså hvornår sker der noget i mit område? Derudover har beboerne selvfølgelig også behov for at kende til omfanget af den hjælp, de kan få: Kan man få hjælp til at flytte, tages der hensyn til særlige behov, hvis jeg fx har et handicappet barn?

Hvordan kommunikerer i med beboerne dagligt om det her tema?

– Det gør vi på rigtig mange forskellige måder. Vi har ikke én bestemt indsats, der går lige på genhusning og nedrivning, men det er klart, at de store forandringer fylder i dagligdagen i Vollsmose. Særligt hos de mennesker der ved, at de i nær fremtid skal finde et nyt sted at slå rødder. Hos os stiller det krav om, at vi skal være dygtige til at hjælpe beboere med at håndtere den utryghed, der opstår i kølvandet på store og livsforandrende begivenheder.

– Først og fremmest tager vi udgangspunkt i fakta, så vi hjælper beboerne med at håndtere den virkelighed, de står midt i – fx hjælp til at orientere sig på boligmarkedet og søge en ny lejlighed. Så vi gør i bund og grund det klassiske boligsociale arbejde: Vi informerer om, hvad der er af muligheder, rettigheder og pligter i samfundet. Når noget kræver mere specialviden og vi ikke kan svare, så forsøger vi at sætte stikket i til de relevante samarbejdspartnere, som har svarene. Det er jo ofte boligorganisationerne.

– Vi har et tæt samarbejde med kommune og boligorganisationer, så vi er ret velorienterede, og vi sørger selvfølgelig for, at den viden siver ud i hele organisationen, så vi kan videreformidle relevant fakta til beboere. Både når vi møder dem i vores daglige arbejde, og når vi skriver om det i Vollsmoses medier.

– Når det er sagt, er vi i Vollsmose Sekretariatet fortsat stærkt optagede af at hjælpe mennesker i job og uddannelse og understøtte et stærkt og vitalt civilsamfund. I en ny kontekst ganske vist – men målene er de samme.

Er der noget særligt du vil fremhæve om den boligsociale indsats i forhold til omdannelsen af Vollsmose?

– Der er sket en bystrategisk drejning i tilgangen til de udsatte boligområder, og en af konsekvenserne er, at der er et øget fokus på at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere. Med det i baghovedet tænker jeg, at det er helt centralt, at vi som boligsocial aktør forholder os til, hvordan vi understøtter denne udvikling og dermed forbliver en relevant aktør og samarbejdspartner. Fx tænker jeg, at det er en vigtig målsætning for fremtiden ikke kun at løfte de svageste beboere, men også at fastholde de ressourcestærke beboere.

Er der nogle gode råd du kan give kommunikativt for helhedsplaner, som er i samme situation som Vollsmose?

– Det er vigtigt, at vi holder fast i vores boligsociale faglighed og tilgår netop lige denne her problemstilling på samme måde, som vi ville gøre, hvis det var alt muligt andet: Vi forholder os neutrale, apolitiske. Vi møder beboeren med den faglighed, vi har, sætter stik i, bygger bro til samfundet omkring os og hjælper dem videre i samfundet med hjælp til selvhjælp. Præcis som vi ville gøre, hvis de kom med en anden udfordring, der handlede om beskæftigelse eller børneopdragelse. Jo mere komplekst det bliver, jo mere skal vi ”keep it simple”, og gøre vores gode arbejde, som vi plejer at gøre det.

Se seneste nyheder