Hjem / Nyheder / 49 DØRE ÅBNES
nyheder
16. marts 2022

49 DØRE ÅBNES

Vi har dykket ned i projektet ”49 åbne døre” omkring Stærevej i Københavns nordvestkvarter og talt med projektleder Karina Dalgas og den udførende kunstner i projektet Thomas Pålsson for at høre om projektet og visionerne bag.

Slots-og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond støtter en række projekter i perioden fra 2019 til 2022, i alt 15 projekter, som har modtaget støtte fra ”Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder”. Vi taler med folkene bag ét af dem i Nordvest.

Projekterne har fokus på at fremme dialog og demokrati gennem kulturelt medborgerskab i udsatte boligområder. Fælles for projekterne er, at de består af partnerskabskonstruktioner – eksempelvis universiteter, museer, kommuner, uddannelses- og fritidsinstitutioner, samtidskunstnere og græsrodsbevægelser.

Fire nye projekter i 2022 kendetegnes ved et højt ambitionsniveau for at styrke inklusion, kulturel deltagelse og beboerdemokrati i de udsatte boligområder i Viborg, Aarhus og København, hvor projekterne finder sted. Projekterne producerer samtidig nye praksisformer ved at sætte nye samskabende metoder i spil. Samtidig bringer projekterne nye partnerskaber med sig. I mange af projekterne er et fokus på at adressere det store problem med ulighed i brug af og adgang til kunst- og kulturinstitutioner.

Karina – kan du kort beskrive projektet og hvordan det skal føres ud i virkeligheden?

– 49 åbne døre vil sammen med beboere i AAB afdeling 49 skabe seks permanente kunstværker. Projektet løber i en tid med store forandringer i boligafdelingen, som skal gennemgå to store byggeprojekter. Dels en fysisk helhedsplan og dels en infrastrukturforbindelse, der med en aktivitetssti åbner boligafdelingen op for det omgivende kvarter. I denne proces arbejder 49 Åbne Døre for at styrke den sociale sammenhængskraft blandt beboerne og stedsidentiteten i boligområdet.

– Til at begynde med etablerer 49 Åbne Døre et samlingssted der, hvor den kommende aktivitetssti kommer til at løbe gennem boligafdelingen. Vi kalder det Stedet før Stedet. Stedet før Stedet bliver et mødested for beboerne og en platform for en række kunst- og kulturarrangementer. Det er herfra de samskabelsesbaserede kunstværker bliver skabt, og det er her renoveringens infospot vil befinde sig.

– Bureau Detours bygger Stedet før Stedet sammen med de beboere, som har lyst til at være med, Fablab Nordvest vil arrangere workshops og stiller en container med bl.a. lasercutter og 3D printer til rådighed. BIBLIOTEKET på Rentemestervej vil løbende tilbyde en række kulturaktiviteter, og Fritidscenter Bispebjerg Syd vil lave nogle satellitaktiviteter fra områdets fritids- og ungdomsklubber.

Hvad ligger der bag navnet ”49 åbne døre”?

– Projektet skal åbne døre mellem naboer, mellem boligafdelingen og den omgivende bydel og til forskellige kulturtilbud i Københavns Nordvest-kvarter. Dørene skal også åbne sig i mere overført betydning, når projektet åbner for nye forståelser af kunst og af, hvad vi kan, når kunst-, bygge- og socialfaglighed arbejder sammen for at styrke et udsat boligområde.

Som projektleder har du været med til at få ideen om ”49 åbne døre”, kan du fortælle lidt baggrund bag ideen og visionerne bag projektet?

– I AAB afdeling 49 skal der sammenlægges en del boliger og udearealerne bliver gennemgående renoveret. Det har stor betydning for de beboere, der bliver boende. I stedet for at en byggesag risikerer at skabe en form for social opløsning, så er det visionen bag 49 Åbne døre, at projektet kan styrke social sammenhængskraft, medindflydelse og stedsidentitet blandt beboerne.

– Gennem samarbejdet om kunstværkerne ønsker vi at give ”de gamle beboere” en mulighed for at komme med på rejsen i etableringen af det nye, der er ved at ske. Visionen er, at når beboerne er med til at skabe kunsten, så giver det en lokal stolthed og en praktisk erfaring i at være med til at skabe sit eget boligområde. Beboernes arbejde med kunsten er også en aktiv deltagelse i det byggeprojekt, beboerne bor midt i, og den oplevelse er en kæmpe fordel for at skabe en god renoveringsproces. Potentialet i at styrke medborgerskab og demokratisk deltagelse ligger netop i bestræbelsen på, at 49 Åbne døre kan skabe et større lokalt engagement. Både et lokalt engagement i boligafdelingen og det nære bykvarter, men også i de muligheder, som byen giver. Når BIBLIOTEKET Rentemestervej, Fablab Nordvest og lokale fritids- og ungdomsklubber får et virke i boligafdelingen, åbner det døren til, at flere på sigt deltager i de her kulturtilbud udenfor boligafdelingen på sigt.

Hvilke boligsociale elementer indgår i projektet -hvilke sammenhæng er der mellem projektet og den boligsociale indsats?

– Beboerprojekt Nordvest er en meget vigtig partner i projektet. Med deres indgående kendskab til området bidrager de både til den løbende projekt- og metodeudvikling og til den praktiske afvikling af projektets aktiviteter. Det boligsociale arbejde med eksisterende sociale indsatser i boligafdelingen er også med til at understøtte at beboerne deltager i og får indflydelse på projektet.

– 49 Åbne Døre åbner også for flere fritids- og lommepengejobs, og Beboerprojekt Nordvest deltager med en håndholdt indsats i den forbindelse, ligesom de boligsociale koordinatorer bidrager til brobygningen til lokale foreninger og klubber.

Hvordan tænker du i partnerskabelser i projektet?

– 49 Åbne Døre skabes på tværs af forskellige fagligheder, men partnerskabelsen foregår ikke kun mellem de mange professionelle aktører. Det allervigtigste partnerskab foregår nemlig mellem de professionelle og beboerne.

– Vi er derfor meget bevidste om, at 49 åbne døre skal være et fleksibelt projekt, der kan indrette sig efter de ønsker, ressourcer og udfordringer, som beboerne oplever. Derfor var det vigtigt for os at skabe en platform, hvor beboerne kan møde hinanden og hvor vi kunne møde beboerne og forstå, hvordan hverdagslivet udspiller sig i boligafdelingen. Projektet har en langsom modningsproces, og det flotte tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen har netop givet os mulighed for et skabe et flerårigt forløb, hvor fællesskabet og interessen for kunst og kultur får tid til at gro.

Thomas Pålsson, du er en af de udførende kunstnere i projektet, hvad tænkte du, da du blev engageret til projektet?

– Jeg synes, projektet er en helt unik mulighed for at skabe markant og permanent kunst ude i den virkelige verden, hvor hverdagsliv leves, og for at udvikle måder at skabe værkerne sammen med folk uden professionel erfaring med kunst. Det fede ved projektet – og i øvrigt den pulje fra Slots- og Kulturstyrelsen, som har gjort projektet muligt – er, at man kan skabe kunst sammen over flere år og virkelig lære hinanden og området at kende. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad beboerne har hængende på væggen, hvad de tænker er de vigtigste emner i området og hvordan vi kan finde gode måder at skabe noget helt nyt sammen.

Hvad er dine tidligere erfaringer fra eventuelle lignende tidligere projekter?

– Jeg har arbejdet med samskabelse i mange år, fordi en stor del af mit kunstneriske arbejde foregår i boligafdelinger, i byrum, i bygninger, sammen med organisationer osv. og derfor er der som regel gang i scenen, før jeg kommer og spiller min rolle. I modsætning til kunst skabt til gallerier og museer, som principielt er “white-cubes”, tilstræbte neutrale rum, skabes det meste af min kunst i og til sammenhænge, hvor der allerede foregår alt muligt. Folk lever der, de har historier at fortælle og de kommer til at have en stærk holdning til de endelige resultater. Det kræver nogle helt særlige metoder og 49 Åbne Døre er et godt sted at videreudvikle sådan et metodeapparat.

Prøv at forklare dine tanker og ideer som skal indgå og bidrage i ”49 åbne døre”?

– Jeg skal forsøge at forstå stedet og holde mig åben for input fra området, den særlige stedsånd og beboerne. Jeg skal, sammen med kunstgruppen Bureau Detours, som også skal opføre værker i dette projekt, omdanne disse input til nye værker. Værkerne bliver altså både en fortsættelse af vores eksisterende kunstneriske praksisser og de bliver direkte resultater af en unik og stedsspecifik proces. Derfor bliver værkerne også stedsspecifikke. Vi ved ikke endnu, hvilken form kunsten tager, og det er netop dét, der er pointen.

Hvad kommer beboerne fysisk til at opleve?

– “Stedet før Stedet” bliver en forløber for den tid og de steder, der kommer senere. Det bliver et samlingspunkt i en periode, hvor hele området vil være et byggerod. På det sted vil beboerne få mulighed for at deltage i en række kunst- og kulturaktiviteter, og det er her vi vil skabe grundlaget for en stribe blivende fysiske kunstværker. For mit vedkommende er der tale om malerier på overflader og for Bureau Detours vedkommende er der tale om fysiske installationer.

Hvad er det du vil med din kunst lige i forhold til dette projekt?

– Hele pointen er det fælles og det at tage stedet og de folk, der bor der, alvorligt. Jeg og Bureau Detours kommer med en æstetik, en metode og nogle intentioner. Tricket er at finde gode måder at omsætte de intentioner til noget, der virker i denne helt særlige sammenhæng. Vores kunst skal på en måde kunne smelte sammen med et fremmedelement. Vi skal ikke være værktøj for beboerne og de skal ikke være værktøj for os. Det skal være en slags dans og en rejse. En dans, fordi man leder og følger hinanden alt efter, hvad der opstår intuitivt. Man kan ikke danse og være resultatorienteret. Både vi selv, beboerne og alle projektets andre partnere er nødt til at lade tingene ske. Ovenpå det, bruger vi vores professionalisme til at omsætte dansen til kunstværker. Og en rejse, fordi vi kommer til at gennemgå en forandring sammen. Både området som fysisk sted, projektets mange deltagere og vi som kunstnere vil uundgåeligt blive påvirket af et projekt i denne skala og af denne varighed. Det er derfor, det er så spændende.

Se seneste nyheder