Hjem / Nyheder / 38 MIO. KR. TIL PARTNERSKABER
nyheder
4. marts 2014

38 MIO. KR. TIL PARTNERSKABER

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har etableret en ny pulje, der gennem partnerskaber mellem stat, kommuner og boligselskaber skal styrke det boligsociale arbejde i udsatte boligområder.

Formålet med puljen er en fortsat  styrkelse af det boligsociale arbejde ved at videreføre arbejdet med at etablere partnerskaber mellem stat, kommune og de involverede boligorganisationer om løsninger, der kan løfte de udsatte boligområder og bidrage til at opfylde regeringens målsætning om at få nedbragt antallet af udsatte boligområder i Dammark.

Der er i alt afsat 38 mio.kr. til formålet. Bevillingen har fire års varighed for perioden 2014-2017. Midlerne er fordelt med 8 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017.

Midlerne vil blive udmøntet som en ansøgningspulje målrettet kommuner og boligorganisationer med udsatte boligområder. Dog kan op til 1 mio. kr. af den samlede økonomiske ramme i 2014 anvendes til en undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder.

 LÆS MERE

Se seneste nyheder