Hjem / Nyheder / 10 ÅR MED CFBU: VI SKAL UNDERSTØTTE PROFESSIONALISERINGEN AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS
nyheder
23. april 2019

10 ÅR MED CFBU: VI SKAL UNDERSTØTTE PROFESSIONALISERINGEN AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS

Center for Boligsocial Udvikling har den 1. maj 10 års jubilæum. I den anledning bringer vi et interview med centerleder Birgitte Mazanti, som har været med lige siden CFBU’s allertidligste dage.

Hvad var tanken bag Center for Boligsocial Udvikling?
– Den daværende socialminister Karen Jespersen synes, at den viden, der var om boligsociale indsatser – hvad der virkede – og hvad man skulle igangsætte hvornår, lå alt for spredt ud over alle mulige institutioner: forskningsinstitutioner, universiteter, konsulenthuse etc. Selve ideen til centeret kom nok fra embedsmændene i det daværende Velfærdsministerium. Jeg var den første, som blev ansat til at varetage centerlederfunktionen, og formanden for vores bestyrelse var på det tidspunkt Asger Aamund.

Hvor var I placeret rent fysisk den gang?
– I første omgang havde jeg og en studentermedhjælper kontor i Velfærdministeriet. Herfra ansatte jeg de ni medarbejdere centeret på det tidspunkt var normeret til. Første hold nye medarbejdere startede 1. maj 2009, det næste hold startede september samme år.

Og så flyttede I til Avedøre Stationsby i Store Hus?
– Ja, der var et politisk ønske om at vi skulle bo almennyttigt, hvilket gav og giver god mening. At det endte med Avedøre Stationsby skyldes en kombination af de gode kontorfaciliteter, men også mit eget kendskab til byen. Det var sjovt at komme herud. Jeg har en historik her i Avedøre, hvor jeg har arbejdet med kvarterløft, så jeg kender byen godt. Det var nogle rigtig gode lokaler i forhold til kontorpladser og café, men der var næsten ikke noget inventar bortset fra nogle gode caféborde og stole. Så der skulle købes en del inventar ind, og det betød, at jeg og medarbejderne var rigtig mange gange i Ikea. Jeg husker, at jeg var i Ikea med en af de første medarbejdere, hvor vi fyldte hans lille bil så meget op, så at den nærmest hang slæbende med bagenden tæt på asfalten.

– Det første stykke tid gjaldt det om at bygge centeret op rent fagligt. Hvordan skulle vi gribe det politiske opdrag an? Hvad virker? Det brugte vi så halvdelen af tiden på, og den anden halvdel brugte vi på fysisk at få styr på centeret. Dvs. at få samlet skriveborde, sætte lamper op, og vi havde sågar vores fædre med ude og hjælpe os med det. Det var ret sjovt. Og vi havde et godt samarbejde med ejendomskontoret herude.

Hvad kan CFBU bidrage med på det boligsociale område?
– Det er at kvalificere den boligsociale indsats. Det vil sige, at finde ud af, hvad der virker i de udsatte boligområder, og hvilke metoder man kan anvende, hvordan organiseringen af de forskellige typer af indsatser skal se ud, og hvilke kompetencer der er vigtige for at udføre de mest virkningsfulde indsatser. Og selvfølgelig er missionen at få vores viden ud og virke, at sætte vores ”aftryk” ude i virkeligheden gennem vores mange forskellige typer af læringsforløb, workshops og en-til-en sparring og rådgivning. Vi skal være gode til at klæde en masse boligsociale medarbejdere og boligsociale koordinatorer fra kommuner og boligorganisationer på til at lave de mest virkningsfulde boligsociale indsatser.

CFBU fokuserer mere på læring end tidligere i form af rådgivning, sparring, workshops og konferencer. Hvad betyder den udvikling?
– Vi vil gerne komme endnu tættere ud, hvor det brænder på – hvor problemstillingerne er, og hjælpe vores målgrupper mere aktivt end ”bare” sidde på vore kontorer og skrive nogle lange og tykke rapporter.

Skal i så ikke lave rapporter mere?
– Vi skal stadig lave forskellige typer af evalueringer, og sikre at vidensniveauet om boligsociale indsatser, fortsat bliver styrket. Men vi skal fokusere mere på at kombinere vores vidensproduktion med læringsforløb og implementeringsstøtte. Det er noget af det vi for alvor tager hul på i år.

Hvordan ser du CFBU’s rolle de kommende år?
– At vi stadig er med til at kvalificere den boligsociale indsats på den bedste måde med vores viden. Vi skal understøtte professionaliseringen af den boligsociale indsats ved bl.a. at se på, hvordan den boligsociale indsats understøtter den kommunale kernedrift. I forhold til parallelsamfundsaftalen er der ingen der endnu helt ved, hvilken konkret rolle den boligsociale indsats kommer til at spille i fremtiden. Vi er bare interesserede i at bidrage til den proces på den bedst mulige måde.

– Vi ser, at der er et behov for at finde ud af, hvordan den boligsociale indsats kan understøtte fysiske omdannelsesprocesser, og det kan afføde et nyt behov for at gentænke dele af den boligsociale indsats, som vi kender den i dag. Det er noget man kan læse mere om i vores kommende rapport ”Boligsocialt arbejde under omdannelse”, som udkommer til maj.  Og vi er parate til at bidrage til den nytænkning sammen med andre boligsociale og boligpolitiske aktører. En af vores fornemmeste opgaver vil også fortsat være at pege på boligsociale udfordringer, som ikke kun kan og skal løses med midler fra Landsbyggefonden, men også af andre aktører som NGO’er og erhvervslivet, eksempelvis byggebranchen, der i forbindelse med renoveringer får arbejdsløse beboere i praktikforløb og beskæftigelse.

Se seneste nyheder