Faglig rådgivning og sparring

Hjem / Hvad CFBU tilbyder / Faglig rådgivning og sparring

Faglig rådgivning og sparring

 

CFBU tilbyder sparring og rådgivning på jeres konkrete udfordringer og arbejde. CFBU har stor viden om de sociale aktiviteter i udsatte bydele. Beskæftigelse, Uddannelse, Unge, Trivsel, Tryghed, Kriminalitetsforebyggelse og byudvikling. Vi tilbyder også rådgivning og sparring om facilitering, forankring, tværfagligt og – sektorielt samarbejde, forandringsteori og evaluering samt dokumentationsmetoder og værktøjer.

CFBU’s konsulenter har en stor viden og mange erfaringer fra socialt arbejde i udfordrede byområder i hele Danmark. CFBU’s rådgivning tager afsæt i, at I er eksperterne på jeres lokale kontekst, og vi kan tilbyde at tage del i en drøftelse af jeres arbejde og aktuelle situation med afsæt i teoretisk og empirisk viden. Ligesom vi kan bidrage med eksempler fra andre steder i Danmark, der kan inspirere jeres videre refleksioner.

Kontakt centerleder Anne Maria Foldgast hvis I har brug for sparring.

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

VORES PASSION FOR AT SKABE FORANDRING

Et overblik over vores temaer

Beskæftigelse

Byudvikling

Hvad er boligsocialt arbejde?

Kriminalitetsforbyggelse

Medborgerskab og sammenhængskraft

Uddannelse og livschancer