Faglig rådgivning og sparring

Hjem / Hvad CFBU tilbyder / Faglig rådgivning og sparring

Faglig rådgivning og sparring

CFBU tilbyder sparring og rådgivning på jeres konkrete udfordringer og arbejde. CFBU har stor viden om de sociale aktiviteter i udsatte bydele. Beskæftigelse, Uddannelse, Unge, Trivsel, Tryghed, Kriminalitetsforebyggelse og byudvikling. Vi tilbyder også rådgivning og sparring om facilitering, forankring, tværfagligt og – sektorielt samarbejde, forandringsteori og evaluering samt dokumentationsmetoder og værktøjer.

CFBU’s konsulenter har en stor viden og mange erfaringer fra socialt arbejde i udfordrede byområder i hele Danmark. CFBU’s rådgivning tager afsæt i, at I er eksperterne på jeres lokale kontekst, og vi kan tilbyde at tage del i en drøftelse af jeres arbejde og aktuelle situation med afsæt i teoretisk og empirisk viden. Ligesom vi kan bidrage med eksempler fra andre steder i Danmark, der kan inspirere jeres videre refleksioner.

 

Kontakt chefkonsulent Rikke Mygind hvis I har brug for sparring.

Chefkonsulent
Rikke Engly Mygind
Tlf. 30 29 76 63
rem@cfbu.dk
Kontakt Rikke, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

VORES PASSION FOR AT SKABE FORANDRING

Et overblik over vores temaer

Byudvikling

Beskæftigelse

Hvad er boligsocialtarbejde

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor kriminalitets-forebyggelse

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores centerleder, Anne Maria Foldgast

 

Tlf. 25 60 78 28

Kriminalitetsforbyggelse

Medborgerskab og sammenhængskraft

Samarbejde

Uddannelse og livschancer