Hjem / Arrangementer / Workshop om lokale indsatser for unge over 18 år i udsatte boligområder (venteliste)
arrangement

Workshop om lokale indsatser for unge over 18 år i udsatte boligområder (venteliste)

23. november 2023, 30. november 2023

Illustration: © Mette Lind Kusk

Center for Boligsocial Udviklings seneste undersøgelse ”Hvis ikke du har en uddannelse, så har du ikke et liv” peger på, at en del unge i udsatte positioner mister troen på ’systemet’ og vender sig væk fra de eksisterende indsatser og tilbud. Særligt de unge over 18 år oplever at stå alene med en række udfordringer. Hvis vi lytter til de unges erfaringer, stiller det nogle særlige krav til det sociale arbejde og de professionelle, der møder de unge. De unges perspektiver udfordrer den måde, vi har indrettet vores velfærdsindsatser på og det rejser en række spørgsmål til måden vi møder de unge på.


Program

Kl. 10.00                 Velkomst og rammesætning af dagen v. Center for Boligsocial Udvikling

                                 Del 1: Hvilken praksis kalder de unge på?

                                 Oplæg: Fem greb i grænselandsarbejdet fra et ungeperspektiv – indsigter fra                                                                                                                                                                                                                                           undersøgelsen ”Hvis ikke du har en uddannelse, så har du ikke et liv”                                                                                                                                                                                                                                                           v. Center for Boligsocial Udvikling

                                 Faciliterede øvelser – Hvilke dilemmaer møder vi i en praksis, som tager                                                                                                                                                                                                                                                   udgangspunkt i et ungeperspektiv, og hvad vil der skulle til, for at vi bedre kan                                                                                                                                                                                                                                           håndtere dem?

                                 FROKOST OG SAMVÆR

                                 Del 2: Boligsocialt arbejde med unge over 18 år

                                 Oplæg: Kulturcenter Sundholm – et praksiseksempel på eksperimenterende                                                                                                                                                                                                                                             boligsocialt arbejde med unge over 18 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                             v. Rasmus Christensen, specialkonsulent, KAB

                                 Faciliteret dialog – Hvad er det særlige ved Kulturcenterets organisering og praksis?                                                                                                                                                                                                                               Hvordan kan unge engageres via fællesskab, relationer og meningsfulde                                                                                                                                                                                                                                                   professionelle funktioner? Kræver det nogle bestemte forudsætninger og hvilke                                                                                                                                                                                                                                       perspektiver rejser det for lokalt arbejde med unge?

Kl. 14.00                Afrunding og tak for i dag

Workshop om lokale indsatser for unge over 18 år i udsatte boligområder (VENTELISTE)

23. november 2023

kl. 10:00 - 14:00

Sted
København
Målgruppe
Medarbejdere og ledere i lokale ungeindsatser (fra fx boligsocial helhedsplan, gadeplan, SSP+, klubtilbud, fremskudt UU-vejledning eller jobcenter) der møder og arbejder med unge i udsatte boligområder også efter det 18. år.

Workshop om lokale indsatser for unge over 18 år i udsatte boligområder (VENTELISTE)

30. november 2023

kl. 10:00 - 14:00

Sted
Aarhus
Målgruppe
Medarbejdere og ledere i lokale ungeindsatser (fra fx boligsocial helhedsplan, gadeplan, SSP+, klubtilbud, fremskudt UU-vejledning eller jobcenter) der møder og arbejder med unge i udsatte boligområder også efter det 18. år.
Tilmelding

Der er lukket for tilmelding til de to workshops, da vi har nået den maksimale kapacitet.

Skriv dig på venteliste ved at skrive en mail til Michelle på mrh@cfbu.dk med navn, titel og arbejdsplads på alle deltagere.

Tilmeldingsfrist
10. november 2023
Konsulent
Ulrik Lerbech Vinther
Tlf. 23 63 75 35
ulv@cfbu.dk
Kontakt Ulrik, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer