Hjem / Arrangementer / Webinar: NY VIDEN – Status på genhusning fra omdannelsesområderne og brobyggende indsatser efter genhusningen
arrangement

Webinar: NY VIDEN – Status på genhusning fra omdannelsesområderne og brobyggende indsatser efter genhusningen

31. august 2023

På dette webinar formidles indsigter fra CFBUs rapport om status med genhusningsindsatserne i omdannelsesområderne og vores nyeste rapport om opfølgende indsatser efter genhusning – såkaldte brobyggende indsatser.

I disse år skal mange beboere fra landets såkaldte omdannelsesområder finde sig til rette i et nyt hjem uden for boligområderne, der hidtil har dannet ramme om deres hverdag. Mange af de berørte beboere skal genhuses permanent, og en del af disse skal genhuses eksternt i andre dele af byen.

En brobyggende indsats der hjælper udsatte beboere efter flytningen med at få styr på deres nye hverdag i modtagerområdet og blive koblet til rette støttetilbud, kan både være en vigtig del af den samlede bystrategiske indsats for at skabe velfungerende blandede boligområder. Den kan samtidig skabe en positiv forskel for de beboere, der bliver tvunget til at flytte.

Indhold

  • Forfatterne af rapporten, Anne Clementsen og Natasja Lund vil sammenfatte hovedkonklusionerne og udfolde de mest centrale fund fra de to rapporter:
    1. Status med genhusningsindsatsen i omdannelsesområderne (se rapport)
    2. Brobyggende indsatser efter genhusning (hvorfor er det vigtigt og konkrete eksempler på hvordan beboerne kan understøttes i at falde til i deres nye boligområde)
  • Undervejs vil der være mulighed for at gå i dialog med forfatterne.

Webinar: NY VIDEN - Status på genhusning fra omdannelsesområderne og brobyggende indsatser efter genhusningen

31. august 2023

kl. 10:00 - 10:45

Sted
Online
Målgruppe
Webinaret henvender sig dels til medarbejdere i boligorganisationer og kommuner, som arbejder med genhusning og udvikling af udsatte boligområder. Dels henvender det sig til udførende medarbejdere i genhusningsindsatsen, såsom genhusningskonsulenter, beboerrådgivere og brobygningskonsulenter.
Tilmelding

Deltagelse kræver tilmelding. Det er gratis at deltage.

  • Tilmelding skal ske til Eike Romann Gilling på erg@cfbu.dk
  • Oplys venligst navn, stilling, organisation og antal deltagere i din mail.
Tilmeldingsfrist
28. august 2023
Chefkonsulent
Anne Clementsen
Tlf. 50 77 80 60
acl@cfbu.dk
Kontakt Anne, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer