Hjem / Arrangementer / Webinar: inklusion af udsatte børn i fritidslivet – viden fra forskning og praksis
arrangement

Webinar: inklusion af udsatte børn i fritidslivet – viden fra forskning og praksis

14. juni 2023

At deltage og føle sig som en del af forpligtende fællesskaber er en af nøglerne til at løse integrations- og kriminalitetsudfordringer for børn i udsatte boligområder. Men udsatte børn er underrepræsenterede i foreningslivet, hvilket ofte skyldes et komplekst samspil af forskellige faktorer knyttet til særlige individuelle behov, socioøkonomiske udfordringer, samt barrierer i omgivelser og støttesystemer.

Dette arrangement sætter fokus på centrale udfordringer og betingelser for deltagelse og peger på støttesystemer som kan hjælpe børn – og deres forældre – ind i foreningslivet.

 

PROGRAM

Typer af udsathed og barrierer for børns deltagelse i fritidslivet i de udsatte boligområder

CFBU har igangsat projektet ”Inklusion af udsatte børn i fritidslivet”. På baggrund af projektets tidlige afdækning af problemstillingen vil CFBU præsentere tal og modeller, som beskriver hvad det er for nogle udfordringer, der forhindrer børn fra udsatte boligområder i at blive en del af foreningslivet.

v/ Jonas Følsgaard Grønvad, Seniorkonsulent, CFBU – Center for Boligsocial Udvikling

 

Sociale Partnerskaber – erfaringer med ressourcepersoner i foreninger

Københavns Kommune har indgået ’Sociale partnerskaber’ med 25 folkeoplysende foreninger. Foreningerne modtager 200.000 kr. årligt til ansættelse af en ressourceperson, der skal sikre, at foreningerne er i stand til at inkludere og fastholde børn fra udsatte boligområder i foreningslivet.

Hvilke erfaringer er der gjort med at skabe inklusion i foreningslivet for nye målgrupper igennem ansættelse af lokale ressourcepersoner? Og hvordan spiller sociale partnerskaber sammen med kommunens øvrige indsatser for at få flere udsatte børn ind i foreningslivet?

v/ Camilla Graversgaard Nielsen, udviklingskonsulent, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune.

 

Betingelser for deltagelse – Støttesystemer og foreningsrejsen

Aske Tybirk Kvist skriver ErhvervsPhD med tilknytning til fodboldklubben Nørrebro United, hvor han undersøger foreningslivets rammer for inklusion og følger klubbens eksperimenter med at imødekomme udsatte børn.

Med udgangspunkt i sit arbejde i Nørrebro United vil Aske præsentere en række modeller, som beskriver børns rejse ind i en forening og understøttende tiltag som kan give plads til udsatte børn i foreningslivet.

v/ Aske Tybirk Kvist, ErhvervsPhD, Nørrebro United og RUC – Roskilde Universitet

 

Diskussion – Nye veje for partnerskaber imellem kommuner og foreninger

På baggrund af oplæggene faciliteres en samtale om sociale partnerskaber imellem kommune og foreninger.

Hvilke udviklingsmuligheder er der i de sociale partnerskaber? Hvordan bliver modellen bæredygtig og langtidsholdbar? Hvordan sikrer man bedst en sammenhæng for børn ved overgange og skift imellem forskellige tilbud og indsatser? Og er det muligt og ønskværdigt at sætte målbare succeskriterier op for foreningernes arbejde med inklusion?

/ En faciliteret samtale imellem oplægsholderne

Webinar: inklusion af udsatte børn i fritidslivet – viden fra forskning og praksis

14. juni 2023

kl. 00:00 - 00:00

Sted
Online
Målgruppe
Ansatte i kommuner og almene boligorganisationer, samt sociale organisationer og foreninger, der arbejder med brobygning og inklusion af udsatte unge i foreningslivet.
Seniorkonsulent
Jonas Følsgaard Grønvad
Tlf. 60 51 08 64
jfg@cfbu.dk
Kontakt Jonas, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer