Hjem / Arrangementer / VELBESØGT KONFERENCE: KRIMINALITETSFOREBYGGELSE LYKKES BEDST I TÆTTE SAMARBEJDER
arrangement

VELBESØGT KONFERENCE: KRIMINALITETSFOREBYGGELSE LYKKES BEDST I TÆTTE SAMARBEJDER

23. november 2016

Den 23. november afholdt CFBU en konference om samarbejde i det kriminalpræventive område med særligt blik på udfordringerne i udsatte boligområder. På konferencen blev det diskuteret, hvordan et konkret samarbejde på tværs af sektorer kan finde sted.

Netværksskabelse, relationsarbejde og kontinuitet var nogle af nøgletemaerne på konferencen, som satte fokus på kriminalitetsforebyggelse i udsatte boligområder. Det overordnede udgangspunkt for konferencen var, at kriminalitet i udsatte boligområder er et problem som rammer mange aktører på forskellige administrative niveauer, og derfor også noget der skal løses i fællesskab.

For at sætte rammerne for dagen blev CFBU’s evaluering af Hotspot-modellen præsenteret. Her blev det beskrevet hvordan et samlet styringsnetværk, der involverer såvel kommunale ledere som lokale borgere, er afgørende for at opnå positive udviklinger i det kriminalpræventive arbejde.

Hernæst blev det diskuteret, hvordan man kan forebygge at unge ender i en kriminel løbebane hvilket bl.a. kan ske med afsæt i Case-management metoden. Denne metode samler indsatsen over for udsatte unge og familier, og de indblandede fagpersoner, hos én sagsbehandler. I samme omgang blev det beskrevet hvorfor der er behov for yderligere systematisk vidensindsamling og analyse af kriminalitetsforebyggelse, og det blev foreslået af en af oplægsholderne, at samle viden under et nationalt videnscenter så man opnår en rød tråd i arbejdet.

Generelt var der på konferencen enighed om at organisering og en tæt netværksstyring er afgørende i samarbejdet om kriminalitetsforebyggelse, men at tillid og gode relationer mellem fagpersoner og ikke mindst civilsamfundet er en bærende grundpille.

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE LYKKES BEDST I TÆTTE SAMARBEJDER

23. november 2016

kl. 10:00 - 15:00

Sted
Målgruppe

Se kommende arrangementer