Hjem / Arrangementer / Konference: fritidsfællesskaber for alle børn
arrangement

Konference: fritidsfællesskaber for alle børn

8. november 2023

En dag om inklusion af børn fra udsatte boligområder i fritidsaktiviteter.

Kom med til Taastrup Teater- og Musikhus og Børne- og Kulturhuset i boligområdet Taastrupgaard, når Center for Boligsocial Udvikling, Kulturens Analyseinstitut og Idrættens Analyseinstitut d. 8. november 2023 inviterer til konference under overskriften:

Fritidsfællesskaber for alle – en dag om inklusion af børn fra udsatte boligområder i fritidsaktiviteter

At være med på fodboldbanen, spille saxofon eller gå til spejder er alle måder at deltage i et fritidsfællesskab. Fritidsfællesskaber der kan fungere som løftestang til alt fra kriminalitetsforebyggelse, integration og trivsel.

Men børn i udsatte positioner er underrepræsenterede i foreningslivet, og mange af dem bor i udsatte boligområder. Samtidig tales der på landsniveau om en trivselskrise, som kalder på nye løsninger til at give flere en plads i et fællesskab. Så hvordan finder flere børn en vej ind i et fritidsfællesskab?


På dagen

På dagen får du viden om de problemstillinger og barrierer, der gør, at børn i udsatte positioner er underrepræsenterede i foreningslivet.Du kan høre og deltage i debatter om:

 • Synergi og sammenhængskraft på tværs af aktører: Hvordan skaber vi spillerum til de mange aktører, der gerne vil sikre børn en plads i fritidsfællesskaber?
 • Potentialet i uformelle deltagelsesformer: Hvordan kan vi skabe kulturelle og sportslige fællesskaber for børn i udsatte positioner?
 • Behovet for lokal forankring: Hvad kan det lokale fritidstilbud i et udsat boligområde, og hvordan bliver det bæredygtigt og forankret fremfor projektbaseret og tidsafgrænset?

Mød Martin Højland, direktør i Turning Tables Denmark, Marie Traasdahl Staal, program og innovationsdirektør i nonprofit-gadeorganisationen GAME, Jacob Weigand, kulturskoleleder for Musik-, Billedkunst- og Dramaskolen i Høje Taastrup Kommune, Sia Andersen, boligsocial leder i AKB Taastrupgaard, Aske Tybirk Kvist, ph.d.-studerende i Nørrebro United, Poul Knopp Damkjær, centerchef i Fritids- og Kulturcenter i Høje-Taastrup Kommune og mange flere inspirerende mennesker!

Sidst men ikke mindst får du mulighed for at se og opleve to kulturelle samlingspunkter. Konferencen finder nemlig sted i Taastrup Teater- og Musikhus og rummer også en gåtur til Børne- og Kulturhuset beliggende i det udsatte boligområde Taastrupgaard.

Så kom og få din morgenkaffe i teatret, få fyldt hovedet med nye input og maven med frokost – og nyd et glas vin til slut sammen med nye bekendtskaber. Vi glæder os til at se dig!


Program

09.30 – 10.00: ANKOMST: KAFFE, CROISSANTER OG FOTOUDSTILLING

Kom og få din morgenkaffe mens du ser en fotoudstilling lavet af børn fra Turning Tables.

10.00 – 10.10: VELKOMST

Centerleder i Center for Boligsocial Udvikling, Anne Maria Foldgast, direktør i Kulturens Analyseinstitut, Esben Danielsen og direktør i Idrættens Analyseinstitut, Troels Rasmussen byder velkommen.

10.10 – 10.30: VEJE TIL INKLUDERENDE FRITIDSFÆLLESSKABER

Natasja Lund fra Center for Boligsocial Udvikling præsenterer indsigter fra en spritny undersøgelse af inklusion af børn fra udsatte boligområder i foreningslivet. Jens Christian Nielsen fra Kulturens Analyseinstitut og Maja Pilgaard fra Idrættens Analyseinstitut præsenterer indsigter fra idræts- og kulturområdet.

10.30 – 10.45: VISIONEN OM ET KULTURKVARTER

Poul Knopp Damkjær, centerchef i Fritids- og Kulturcenter i Høje-Taastrup Kommune, Jakob Weigand, leder hos Kulturskolerne i Høje-Taastrup og boligsocial leder Sia Andersen fra det boligsociale team i Taastrupgaard præsenterer visionen for omdannelsen af boligområdet Taastrupgaard til et centrum for kultur og kunst.

10.45 – 11.00: PAUSE OG GÅTUR TIL BØRNE- OG KULTURHUSET

11.00 – 12.00: 3 SAMTALERUM

I rammerne af det nyetablerede Børne- og Kulturhus inviterer vi til parallelsessioner med samtalerum i kunstskolernes lokaler. Her kan du vælge mellem tre forskellige samtalerum:

1: Synergi og sammenhængskraft på tværs af aktører: Hvordan skaber vi spillerum til de mange aktører, der gerne vil sikre børn en plads i fritidsfællesskaber?

Samtale mellem Jakob Ludvigsen fra Kommunernes Landsorganisation (KL), Nada El-Khatib fra Taastrup IF, Hanne Linde fra BROEN Høje Taastrup, Gitte Thordahl Jespersen fra Grundfos Fonden og moderator Maja Pilgaard fra Idrættens Analyseinstitut.

BROEN gør det. Poul Due Jensen fonden gør det. Fritidspasset gør det. Get2Sport gør det. Der findes et hav af gode aktører, som er sat i verden med det formål at hjælpe børn og unge, som står uden for fællesskaberne, ind i varmen. Er vi på rette vej med det aktuelle set-up af løsninger, organisationer og initiativer, der på forskellig vis gerne vil sikre rummelige fællesskaber og øget trivsel for børn og unge i Danmark? Eller mangler der større synergi og sammenhængskraft på tværs af aktører?

2: Potentialet i uformelle deltagelsesformer: Hvordan kan vi skabe kulturelle og sportslige fællesskaber for børn i udsatte positioner?

Samtale mellem Martin Højland fra Turning Tables, Nikoline Olsen fra GAME og moderator Jens Christian fra Kulturens Analyseinstitut.

Vi vil se nærmere på, hvad det er for fællesskaber og sociale forandringer sådanne projekter kan skabe? Hvilke fællesskaber kommer børn og unge med i? Hvad betyder det for deres trivsel og hverdagsliv? Hvad betyder det for lokalområdet og vores billede af det – bliver projekterne en social løftestang? Og hvordan er samspillet med det organiserede fritidsliv?

3: Behovet for lokal forankring: Hvad kan det lokale fritidstilbud i et udsat boligområde, og hvordan bliver det bæredygtigt og forankret fremfor projektbaseret og tidsafgrænset?

Samtale mellem Aske Kvist fra Nørrebro United, Stine Wadskær Munch fra Nørrebrobyggerne, Louise Staugaard fra det boligsociale team i Taastrupgaard, Charlotte Taima Vigsnæs, udviklingskoodinator hos Kulturskolerne i Høje-Taastrup og moderator Karen Broberg fra Center for Boligsocial Udvikling.

Rundt omkring i landet ser vi eksempler på at alt fra fodboldtræning til sangskrivning og spejdermøder rykker ud i udsatte boligområder – ind i boldbure, baggårde og kulturhuse. Håbet er at gøre fritidsaktiviteterne synlige og tilgængelige, så det ikke kun er børn med forældre, der selv opsøger byens tilbud og kører deres børn ud i byens billedskoler og idrætshaller, som får adgang til fritidsfællesskaber. Men hvad er potentialet i de lokale fritidsfællesskaber, og hvordan bliver de mere bæredygtige og lokalt forankrede?

12.00 – 12.30: OSCILLATIONER – ET KUNSTPROJEKT OM KREDSLØB

Genbrug, leg og samskabelse er nøgleord for dette kunstprojekt i Taastrupgaard, som du kan opleve. To kunstnere har sammen med børn og unge fra boligområdet udviklet et kunst- og lydprojekt med elektronikaffald.

12:30 – 13:10: FROKOST

13.10 – 14.00: AFSLUTNINGSDEBAT

Troels Rasmussen, direktør i Idrættens Analyseinstitut og Esben Danielsen, direktør i Kulturens Analyseinstitut modererer konferencens afslutningsdebat, der dykker ned i hvordan vi bedst sikrer inklusion af børn og unge fra udsatte boligområder i fritidsfællesskaber.

Paneldeltagere:

 • Johan Brødsgaard, Formand for KL’s udvalg for Kultur, Erhverv og Plan
 • Louise Hammer, Boligsocial chef i KAB
 • Erik Haumann, Sekretariatsleder, BROEN Danmark
 • Poul Broberg, Chef for Public Affairs, DIF
 • Michael Ziegler, Borgmester i Høje Taastrup Kommune
 • Martin Højland, direktør i Turning Tables
 • Marie Traasdahl Staal, program og innovationsdirektør i GAME
 • Aske Kvist, erhvervs-ph.d.-studerende ved Nørrebro United

14.00 – 14.10: TAK FOR I DAG

Anne Maria Foldgast, centerleder i Center for Boligsocial Udvikling afrunder dagen.

14.10: DRINKS OG NETVÆRK

Nyd et glas vin sammen med nye bekendtskaber.


Streaming af paneldebat: 

Kan du ikke være med på dagen, så følg paneldebatten live her:

Stream på LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/live-hvordansikresdenbedsteinkl7125069616552288257/theater/

Stream på Facebook: https://fb.me/e/10fUbDuAB

Konference: fritidsfællesskaber for alle børn

8. november 2023

kl. 09:30 - 14:30

Sted
Taastrup Teater- og Musikhus
Arrangør: CFBU, Idrættens Analyseinstitut og Kulturens Analyseinstitut
Målgruppe
Både beslutningstagere på feltet, centralt placerede koordinatorer og udførende medarbejdere og frivillige i foreninger, foruden understøttende indsatser hos boligsociale helhedsplaner, kommuner og NGO’er samt andre med interesse for emnet. STREAMING AF EVENT: Stream på LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/live-hvordansikresdenbedsteinkl7125069616552288257/theater/ Stream på Facebook: https://fb.me/e/10fUbDuAB
Tilmelding

Der er desværre lukket for tilmelding, da vi har nået max kapacitet.

 

Tilmeldingsfrist
3. november 2023
Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Seniorkonsulent
Jonas Følsgaard Grønvad
Tlf. 60 51 08 64
jfg@cfbu.dk
Kontakt Jonas, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer