Hjem / Arrangementer / INVITATION TIL FYRAFTENSMØDER OM KLUBBER OG VÆRESTEDER
arrangement

INVITATION TIL FYRAFTENSMØDER OM KLUBBER OG VÆRESTEDER

10. maj 2017

Hvilken forskel kan en klub eller et værested gøre for unge, der er i risiko for at ende i kriminalitet? Det stiller CFBU skarpt på til to fyraftensmøder i maj.

Klubber og væresteder for unge kan være svære at drive. Der er fra tid til anden eksempler på væresteder, der er lukket, fordi de unge har brugt værestederne som rekruttering til bandemiljøet eller anden kriminalitet.

Derimod er den gode historie, at veldrevne bemandede klubber og væresteder giver de unge alternativer til den gadeorienterede livsstil. Værestedet som fysisk ramme er dog ikke nok i sig selv. Det er alfa omega, at medarbejderne i værestedet har fokus på at udvikle de unge i en positiv retning og hjælpe dem videre ud i samfundet. Det kan være i fritidsjob, uddannelse eller foreningslivet.

CFBU vil på fyraftensmøderne præsentere den seneste viden på området, der er samlet i den nyudgivne rapport ”Klubber og væresteder”. Fyraftensmøderne tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra arbejdet med klubber og væresteder i udsatte boligområder. Du vil få indblik i arbejdet på godt og ondt samt anbefalinger til, hvordan man kan etablere og drive væresteder i udsatte boligområder.

Mød blandt andet to unge fyre, der vil komme og fortælle om værestedets betydning for dem og deres udvikling. Herudover kommer en leder af et værested i et udsat boligområde. Han vil fortælle om det pædagogiske og kriminalpræventive arbejde med de unge.

INVITATION TIL FYRAFTENSMØDER OM KLUBBER OG VÆRESTEDER

10. maj 2017

kl. 15:00 - 17:00

Sted
Målgruppe

Se kommende arrangementer