Hjem / Arrangementer / Erfaringsworkshop om inklusion af udsatte børn i foreningslivet
arrangement

Erfaringsworkshop om inklusion af udsatte børn i foreningslivet

6. juni 2023, 5. juni 2023

CFBU er i gang med at samle erfaringer med at gøre flere børn fra udsatte boligområder til en del af foreningslivets fritidsfællesskaber. På to workshops inviterer vi på tværs af landsdele, foreninger og projekter til at samle op på de mange initiativer og sammen identificere hvilke greb, der kan udbredes for at gøre op med den ulighed, vi ser i børns foreningsdeltagelse.

Potentialet ligger i, at skabe et mere mangfoldigt foreningsliv og give børn fra udsatte baggrunde og miljøer større adgang til foreningslivets gevinster i form af sundhed, trivsel, nye sociale netværk og livsmestringsevner, der kan sætte kursen mod senere succes i ungdoms- og voksenlivet.

Indsigter fra workshoppen vil blive anvendt i CFBU’s erfaringsopsamling, som skal give inspiration til foreninger og understøttende sociale indsatser i kommuner og sociale organisationer.

HVAD FÅR I MED FRA WORKSHOPPEN?

  • Dialog og diskussion af centrale barrierer I ser og møder i jeres hverdag i forhold til at inkludere udsatte børn i foreningslivet.
  • Indblik i hinandens fortællinger om, hvad der har gjort forskellen i forhold til at inkludere udsatte børn i foreningslivet (her vil I blive bedt om at forberede en lille opgave hjemmefra. Opgaven kan passes ind i jeres hverdag og eksisterende arbejde).
  • Fælles sparring om og analyse af konkrete metoder og greb i arbejdet med at inkludere udsatte børn i foreninger.

Workshop København

6. – 14. juni 2023

kl. 09:00 - 14:00

Sted
GAME Streetmekka København
Enghavevej 82D
2450 København SV
Målgruppe
Foreninger, organisationer og understøttende sociale indsatser, med fritidsaktiviteter for børn i og omkring udsatte boligområder.

Workshop Aarhus

5. – 14. juni 2023

kl. 10:00 - 14:00

Sted
Beboerhuset Laden
Edwin Rahrs Vej 6B
8220 Brabrand
Målgruppe
Foreninger, organisationer og understøttende sociale indsatser, med fritidsaktiviteter for børn i og omkring udsatte boligområder.
Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Seniorkonsulent
Jonas Følsgaard Grønvad
Tlf. 60 51 08 64
jfg@cfbu.dk
Kontakt Jonas, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer