Hjem / Arrangementer / Debat & perspektiver: samarbejde om de sociale udfordringer i udsatte bydele
arrangement

Debat & perspektiver: samarbejde om de sociale udfordringer i udsatte bydele

30. marts 2023

Alle bydele skal være attraktive at bo i. I alle byområder skal borgerne opleve tryghed og trivsel, og børn og unge skal have lige vilkår og lige adgang til at komme godt i gang med livet. Disse ambitioner er nogle, de fleste kan være enige om.

Men når man kigger på landets kommunekort, er der mange steder med stor social ulighed mellem bydelene. I mange kommuner bor der borgere med komplekse problemer samlet i bestemte områder. De bor måske i store eller mindre almene områder, i blandede byområder eller landsbysamfund, der er socialt udfordrede. Borgere bosiddende i udsatte områder af kommunen må udover deres egne individuelle udfordringer kæmpe med, at de på grund af deres bopæl bliver påvirket af en negativ nabolagseffekt. Det sker blandt andet, når de unge vokser op i et miljø med et højere niveau af kriminalitet, eller når børnene går i skole med andre børn fra sårbare familier og har færre positive rollemodeller i lokalmiljøet.

Hør Gladsaxe Kommune og Esbjerg Kommune fortælle om deres indsatser og samarbejde i udsatte bydele, og deltag i samtalen om udfordringer og potentialer i det tværsektorielle samarbejde om de udsatte områder.

Program

  • ”Socialt arbejde i udsatte bydele – inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med sociale tiltag i udfordrede bydele”

Nedslag i CFBU’s undersøgelse om metoder og karakteristika, når kommuner bidrager til et tværsektorielt samarbejde om socialt udfordrede bydele.

v/ Rikke Engly Mygind, Chefkonsulent, CFBU

  • Gladsaxe Kommunes bydelsarbejde ”En By i Social Balance”

Et strategisk arbejde med tre store almene boligområder. En stærk kommunal vision implementeret i praksis.

v/ Mette Dybkær, Leder af Social Balance, Gladsaxe Kommune

  • Esbjerg Kommunes indsats ”Medvind i Østerbyen”

Samfinansieret bydelsarbejde mellem Lauritzen fonden og Esbjerg Kommune. Et bydelsarbejde baseret på Collective Impact-metoden.

v/ Claus Julius, Backboneleder, Medvind i Østerbyen Tine Nørholm Larsen, Specialkonsulent, Medvind i Østerbyen

  • Panelsamtale om det tværsektorielle samarbejde om udsatte bydele

Hvad er udfordringerne og perspektiverne i det tværsektorielle samarbejde om de udsatte bydele/boligområder? Hvordan skabes det gode tværsektorielle samarbejde, hvor fagligheder og sektorer kobler sig på hinandens viden, hvor vi identificerer udfordringer og udvikler løsninger sammen?

v/ Ulrich Schmidt-Hansen, Kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune,

Jørgen Henriksen, Direktør, Hasseris Boligselskab,

Niels Svankjær Christiansen, Sektionsleder, National afd., Røde Kors.

Karsten Rieder, Direktør i Business Esbjerg

Debat & perspektiver: samarbejde om de sociale udfordringer i udsatte bydele

30. marts 2023

kl. 14:00 - 16:00

Sted
Online via Zoom. Link sendes ud dagen før arrangementet.
Målgruppe
Kommuner, der ønsker at arbejde mere målrettet i deres udsatte bydele. Boligorganisationer, NGO’er, politi og andre aktører, der indgår i tværsektorielt samarbejde om de udsatte boligområder.
Chefkonsulent
Rikke Engly Mygind
Tlf. 30 29 76 63
rem@cfbu.dk
Kontakt Rikke, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer