Hjem / Arrangementer / Debat & perspektiver: Blandede boligområder – fra plan til virkelighed
arrangement

Debat & perspektiver: Blandede boligområder – fra plan til virkelighed

29. november 2022

Mange steder i landet arbejdes der for at omdanne udsatte boligområder til mere blandede boligområder med et større mix af boformer, funktioner og attraktive faciliteter. Lige nu er planlæggerne i gang med at omsætte ambitiøse planer til bygget virkelighed.

”Blandede boligområder – fra plan til virkelighed” er en del af programmet på Boligsocialnets Samarbejdskonference 2022. Her sætter CFBU fokus på samarbejdet om at gennemføre blandet byudvikling i udsatte boligområder. Arrangementet kan også følges online.

Det begynder at stå klart, at selv om planerne er rammesat fra centralt hold, så forudsætter deres realisering deltagelse af en række forskellige aktører. Det gælder bl.a. boligorganisationer og kommuner såvel som private udviklere og investorer, eksterne rådgivere og beboere. Men samarbejdet er ikke altid lige let, og der kan være lang vej fra plan til virkelighed.

 

Program
Udfordringerne i implementering af blandet byudvikling

Professor Mark Joseph, phd, Case-Western Reserve University

For at kunne implementere byudviklingsplaner i udsatte boligområder, er man nødt til at arbejde sammen på tværs af organisationer og sektorer. Men samtidig skaber disse samarbejder en række komplekse organisatoriske dynamikker og rollefordelinger, som udfordrer byudviklingsprocessen.

Mark Joseph, ph.d., er Leona Bevis & Marguerite Haynam professor ved Jack, Joseph & Morton Mandel School of Applied Social Sciences på Case Western Reserve University. Han er stifter og leder af forskningscenteret National Initiative on Mixed-Income Communities.

Mark Joseph vil diskutere spændingerne mellem top-down planlægning og netværkssamarbejde; mellem ekspertdrevne tilgange og borgerinvolvering; og mellem den almene og private boligsektor. Han vil trække på sin erfaring som ledende koordinator for et 3 mia. kr. offentlig-privat partnerskab omkring omdannelsen af et udsat boligområde i Cleveland, Ohio.

 

Kommunens perspektiv: Hvordan skaber man fælles fodslag på tværs af forvaltninger og aktører?

Rune Fløe Bæklund, Høje Taastrup Kommune

Hvad sker der, når ambitiøse byomdannelsesprojekter i udsatte boligområder skal gå fra plan til virkelighed? Når byudviklingsplanerne er vedtaget og gravemaskinerne er kørt i stilling, møder planlæggerne en kompleks virkelighed med masser af benspænd og udfordringer. Hvad stiller man op, hvis vigtige samarbejdspartnere ikke abonnerer på planernes forkromede løsninger?

Rune Fløe Bæklund er leder at Team By og Boligudvikling i Høje Taastrup kommune og ansvarlig for de ambitiøse omdannelsesprojekter i Gadehavegård og Taastrupgård.

 

Rådgiverens perspektiv: Identificér potentialer for udvikling gennem midlertidig afprøvning af både fysisk rum og samarbejde

Virksomheden Hele Landet – Sociale Arkitekter

Hvordan kan greb som ’strategiske prøvehandlinger’ anvendes som nedslag i en længere planlægningsproces til at kvalificere langsigtede planer og danne bund for styrket samarbejde? Hør en rådgivers perspektiv på at konkretisere planer i en afgrænset periode af omdannelsesprocessen.

Heidi Lyng er arkitekt og medejer af virksomheden Hele Landet – Sociale Arkitekter, som rådgiver om strategisk og fysisk udvikling med fokus på at opbygge den sociale og organisatoriske infrastruktur som fundament for den fysiske.

 

Udviklerens perspektiv: Hvordan udvikler man et velfungerende hverdagsliv i boligområder under omdannelse?

Hanne Kræn, bylivsudvikler hos A. Enggaard A/S

Hør en bylivsudvikler fortælle om, hvilke konkrete fysiske og sociale greb de bruger for at udvikle bylivet løbende i boligområder under omdannelse, og hvordan de inddrager lokale aktører i udviklingen.

Hanne Kræn er bylivsudvikler hos A. Enggaard A/S, der er en af Danmarks største entreprenør- og byudviklingsvirksomheder. A. Enggaard A/S er familieejet og udvikler boligområder i blandt andet Aalborg, Aarhus, Odense og København, hvor de har et stort fokus på at arbejde helhedsorienteret med udviklingen af større boligområder med blandede boligtyper.

Blandede boligområder – fra plan til virkelighed

29. november 2022

kl. 14:00 - 16:00

Sted
Online
Du kan deltage online via zoom eller deltage fysisk ved at tilmelde dig Samarbejdskonferencen.
Målgruppe
Arrangementet henvender sig primært til medarbejdere i kommuner, boligorganisationer, private udviklere og rådgivningsvirksomheder der arbejder med omdannelser i udsatte boligområder. Andre med interesse for emnet er også velkomne.
Studentermedhjælper
Marcus Emil Leth Møller (orlov)
Tlf. 28 73 25 26
mel@cfbu.dk

Se kommende arrangementer