Hjem / Arrangementer / CFBU på Folkemødet
arrangement

CFBU på Folkemødet

15. juni 2023

Igen i år er CFBU partnere på den sociale scene, hvor vi byder på en række debatter og arrangementer.

Vi deltager også meget gerne i andres debatter, så tag endelig fat i konsulent Ulrik Lerbech Vinther på ulv@cfbu.dk eller 23637535.

PROGRAM

Tidspunkt: Torsdag d. 15. juni kl. 14.30-15.15

Sted: Det Kriminalpræventive Råds scene (B8)

Hvem hjælper marginaliserede unge over 18 ind i voksenlivet – Marginaliserede unge fra udsatte boligområder bliver tabt mellem grundskole og ungdomsuddannelse

45.000 unge står udenfor uddannelsessystemet i Danmark – et ’vildt problem’, som er svært at løse. Flere er enige om, at hvis alle unge skal hjælpes godt på vej i voksenlivet, kræver det, at vi bliver bedre til at ’lytte til de unge’ og ’sætte de unge før systemerne’. Men er der nogle unge, vi har nemmere ved at lytte til end andre?

Den offentlige debat skelner ofte mellem unge, som er sårbare og uden for uddannelse, og minoritetsetniske unge, som er kriminalitetstruede. Men hvis vi lytter til marginaliserede unge selv, foregår overgangene efter grundskolen ofte i et omskifteligt zigzag mellem ungdomsliv på gaden og uddannelse – tæt forbundet med boligområde og livsvilkår.

Så hvordan kan vi med afsæt i ungeperspektiver forstå, at ca. hver fjerde ung, der bor i et udsat boligområde, i dag er udfordret ift. ungdomsuddannelse? Og kan og vil vi som samfund egentlig lytte til alle unge? Det diskuterer vi med afsæt i unges egne fortællinger om systemmøder, fællesskab og etnisk diskrimination.

Panelister:

 • Kasper Søstrøm Müller, Boligsocial Projektchef, Fredericia
 • Bjarke Oxlund, Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
 • Line Bach Holm, Formand for beboerbestyrelse, Lundtoftegade og medlem af Nørrebro Lokaludvalg

Tidspunkt: Fredag d. 16 juni kl. 12-12.45

Sted: Den Sociale Scene (A30)

Iværksætteri i udsatte bydele – Hvilke potentialer og benspænd ser et boligselskab, en privat udvikler og en virksomhed?

Mange steder i landet arbejdes der for at tilføre nye kultur- og erhvervsfunktioner til udsatte boligområder. Der etableres kulturcentre, caféer, svømmehaller og værksteder med formål om at åbne boligområderne op.

Center for Boligsocial Udvikling har inviteret tre aktører til at komme med deres forskellige perspektiver på, potentialer ved at skabe iværksættermiljøer i udsatte bydele, og hvordan man får både sociale og økonomiske bundlinjer til at gå op.

Debatten vil bl.a. kaste lys på:

 • Hvordan iværksætteri både kan gøre en forskel for området, skabe større social sammenhængskraft og samtidig være en god forretning.
 • Hvordan iværksætteri kan tænkes ind i større bystrategiske omdannelser med fokus på at åbne området op.
 • Hvordan man balancerer at henvende sig til nuværende og nye beboere.
 • Hvilke motivationer og forbehold en boligorganisation kan have for at understøtte iværksætteri.

Panelister:

 • Mikkel Holmbäck, adm. direktør, Gladfonden
 • Martha Nina Ozmec, Chef for mennesker og udvikling, I Tråd med Verden
 • Sanne Kjær, Kundedirekør, KAB
 • Lærke Hein, CEO, Tunnelfabrikken

Tidspunkt: Lørdag d. 17. juni kl. 11.00-11.45

Sted: Den Sociale Scene (A30)

Zigzag mellem gade/uddannelse – unge i udsatte boligområder – Hvorfor er uddannelsesvejen sværere for unge i udsatte boligområder, og hvad kan lokalsamfund gøre?

”Det er gade, skole, gade, skole, gade, skole. Det er mit liv.” Sådan siger en af 18 unge i udsatte boligområder, som CFBU har interviewet i en undersøgelse af unges perspektiver og levede erfaringer i tiden efter grundskolen. Han er 20 år, hans hudfarve er brun og han har flere gange har forsøgt at gøre sin HF færdig. Nu, fortæller han, er han i gang med sit tredje HF-forsøg – alt imens hans liv uden for skolen er ’kaos’, og han glider under radaren i hjælpesystemer, som er ’ligeglade’.

Hans historie er ikke unik. I udsatte boligområder er det cirka hver fjerde ung mellem 18 og 29 år, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang med en uddannelse. Det svarer til dobbelt så mange som i ungebefolkningen generelt.

Vi åbner en vigtig debat om, hvorfor vejen til uddannelse er mere snørklet for unge i udsatte boligområder – og hvad vi som lokalsamfund kan gøre for og sammen med de unge. Det gør vi med professionelle fra uddannelses- og den boligsociale sektor.

Panelister:

 • Tarek Hussein
 • Marco Damgaard, Skoleleder, Tingbjerg Skole
 • Camilla Kofoed, Rektor, Sydkysten Gymnasium og NEXT Campus Ishøj
 • Mette Bladt, Ph.d., Analyse&Forandring

 

 

 

CFBU på Folkemødet

15. – 17. juni 2023

kl. 10:00 - 20:00

Sted
Bornholm
Målgruppe
Konsulent
Ulrik Lerbech Vinther
Tlf. 23 63 75 35
ulv@cfbu.dk
Kontakt Ulrik, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer