Hjem / Arrangementer / Boligsocialt lab: Børn og unges deltagelse og medborgerskab
arrangement

Boligsocialt lab: Børn og unges deltagelse og medborgerskab

3. februar 2021

Selvom alle børn og unge har ret til at deltage og engagere sig i hverdagens og samfundets fællesskaber, kan deres forudsætninger være vidt forskellige. Blandt børn og unge, der vokser op i udsatte boligområder, er det ikke alle, der kender deres demokratiske rettigheder og pligter, og nogle oplever, at de står udenfor det demokratiske fællesskab, at de ikke hører til, og at de ikke kan gøre en forskel.

På dette Boligsociale Lab bliver du præsenteret for nye tilgange til at facilitere og fremme børn og unges deltagelse, og du får indblik i metoder til at arbejde med demokrati og medborgerskab blandt unge i udsatte positioner.

 

Program
  • Rikke Engly Mygind og Siff Langkilde fra CFBU sætter rammen og giver et indblik i arbejdet med deltagelse og medborgerskab blandt børn og unge i udsatte boligområder.
  • Ungdomsforsker Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning fortæller om nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse og motivation.
  • Fatima Amchicho og Anders Asbjørn Høst fra Mellemfolkeligt Samvirke præsenterer en række virkningsfulde metoder til at arbejde med demokrati og medborgerskab blandt unge, som gør dem til aktive samarbejdspartnere fremfor en passiv målgruppe.

Undervejs vil der være sparring og refleksionsøvelser med andre deltagere og mulighed for at gå i dialog med oplægsholderne om udfordringer og muligheder.

3. februar 2021

kl. 09:30 - 12:00

Sted
Online på Zoom
Målgruppe
Målgruppe: Klubmedarbejdere/ledere, skolelærer, medarbejdere/ledere på boligsociale helhedsplaner, kommunale børn- og ungekonsulenter, NGOér og boligorganisationernes driftspersonale/ledere.
Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se kommende arrangementer