Hjem / Om CFBU / Job / Faglig leder

Faglig leder

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) søger en faglig leder, der i tæt samarbejde med centrets leder skal bidrage til at sætte rammerne for, hvordan vi skaber og formidler anvendelig viden, som kan kvalificere og styrke de udsatte boligområder.

CFBU kan tilbyde en spændende stilling i et alsidigt arbejdsmiljø med engagerede og fagligt dygtige kollegaer med baggrund inden for både samfundsvidenskab, kommunikation og design. Som faglig leder skal du bidrage til et stærkt fagligt miljø med udgangspunkt i medarbejdernes forskellige kompetencer, ligesom du skal være med til at sætte en faglig retning for, hvordan vi laver undersøgelser og formidler med høj kvalitet.

CFBU er et nationalt videnscenter, der laver undersøgelser og rådgiver om indsatser, problemstillinger og muligheder inden for bl.a. kriminalitetsforebyggelse, uddannelse, beskæftigelse, integration, civilsamfundsudvikling, bystrategi samt koblingen mellem fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder. Vores undersøgelser og projekter er målrettet de aktører, der arbejder for at styrke og løse udfordringer i udsatte boligområder. Heriblandt ministerier, kommuner, boligorganisationer, boligsociale helhedsplaner og NGO’er over hele landet.

Som faglig leder har du ansvaret for den daglige faglige ledelse, herunder:

  • Give faglig sparring og indgå i konstruktiv dialog om undersøgelser i forhold til design, dataindsamling, analyse, rapporter og formidling
  • Understøtte og fremme mundtlig formidling af CFBU’s vidensproduktion
  • Ressourceplanlægning af centrets projektportefølje
  • Porteføljeudvikling i samarbejde med centerlederen og medarbejderne
  • Bidrage konstruktivt til og præge den faglige udvikling på centret
  • Bidrage med faglig og ledelsesmæssig sparring ift. centrets strategiske udvikling

OM DIG 
Som faglig leder skal du være velfunderet inden for en bred vifte af kvalitative og/eller kvantitative undersøgelses- og evalueringsmetoder, og du skal have erfaring med at designe og udføre større og komplekse undersøgelser. Du skal have en stor metodefaglig værktøjskasse og du skal kunne tænke kreativt og løsningsorienteret i mødet med komplekse problemstillinger. Desuden skal du have en relevant videregående uddannelse samt ledelseserfaring fra en organisation, hvor vidensproduktion er omdrejningspunktet. Kendskab til det boligsociale felt er en fordel, men ikke et krav.

Desuden lægges vægt på, at du:

  • Er strategisk tænkende og har en analytisk tilgang til arbejdet med vidensproduktion
  • Formår at inkludere, anerkende og understøtte forskellige faglige kompetencer
  • Er stærk i relationsdannelse og kan skabe tillid og gennemsigtighed i faglige og ledelsesmæssige beslutninger
  • Har en nysgerrig, åben og lydhør tilgang til samarbejde og faglig ledelse af medarbejdere

OM CENTRET
CFBU er en selvejende institution under Social-, Bolig- og Ældreministeriet med et årligt budget på 14 millioner kroner, hvoraf den ene halvdel af driftsmidlerne kommer fra Landsbyggefonden, og den anden fra en periodevis bevilling på finansloven. Vores nuværende bevilling løber fra 2021-2026. Centret består af 23 medarbejdere, foruden en daglig centerleder med ansvar for personaleledelse, samt en bestyrelse. Vi har kontorlokaler i Store Hus i Avedøre Stationsby i Hvidovre Kommune, hvor der går tog og bus lige til døren. CFBU er en fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde og fleksible arbejdstider.

SÅDAN SØGER DU

Send din ansøgning, CV og dokumenter i ét samlet dokument til amf@cfbu.dk senest den 12.08.2024 kl. 12. Vi gennemfører ansættelsessamtaler i uge 34 og 35. Forventet tiltrædelsesdato er 01.10.2024.

HVIS DU VIL VIDE MERE

… er vores hjemmeside www.cfbu.dk et godt sted at starte. Du er også velkommen til at ringe eller skrive til centerleder Anne Maria Foldgast på 25607828 eller amf@cfbu.dk

ANSÆTTELSESVILKÅR

Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til 31.12.2026 med mulighed for forlængelse. Ansættelses- og lønforhold aftales i overensstemmelse med gældende overenskomst med Finansministeriet.

 

Alle interesserede uafhængigt af alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!