Hjem / Nyheder / Nyt projektsamarbejde med Kulturens Analyseinstitut
nyheder
17. juni 2024

Nyt projektsamarbejde med Kulturens Analyseinstitut

Hvordan rammesættes og faciliteres børn og unges deltagelse i kunstneriske initiativer? Hvad kan børn og unge tilføre den kunstneriske proces, og hvordan inddrages deres perspektiver? Hvordan kan kunstaktører integreres i almene boligområder, og hvilke lokale samarbejder fremmer dette?

Det er de centrale spørgsmål, som lægger til grund for et projektsamarbejde mellem Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) og Kulturens Analyseinstitut.

Projektsamarbejdet fokuserer specifikt på, hvordan kunstaktører kan møde og inddrage børn og unge i alderen 10-17 år i almene boligområder og få en langsigtet tilstedeværelse i boligområderne.

Vi har en ambition om at skabe viden om:

1. Forankring af kunstinitiativer

På trods af et stigende fokus på kunstens sociale betydning oplever vi stadig at kunstinitiativer ofte har en mere flygtig karakter end initiativer inden for idrætsområdet. Dette kan skyldes en række faktorer som mangel på blivende faciliteter, projektfinansiering og en mere uformel organisering på kunstområdet. Vi vil undersøge hvori udfordringerne ligger i forhold til at integrere kunstaktører i almene boligområder.

2. Vekselvirkninger mellem det boligsociale felt og kulturområdet

Erfaringer viser at kunstinitiativer i almene boligområder kræver samarbejde mellem lokale aktører og kunstnere, hvis de skal ramme et reelt behov i boligområderne. Koblingen mellem det boligsociale felt og kulturområdet er dog stadig et relativt uudforsket terræn i en dansk kontekst, og vi vil med analysen se nærmere på hvad et produktivt og positivt sammenspil mellem disse to kræver, og hvilke potentialer det rummer i forhold til strategier for langsigtet forankring.

3. Børn og unges bidrag til kunsten

Forskning peger på at deltagere i kunstneriske initiativer skal inkluderes gennem hele processen fra idé til output, hvis kunsten skal opnå et langvarigt aftryk i et boligområde. Flere kunstaktører er begyndt at eksperimentere med nye former for facilitering og deltagelse i kunstneriske processer, som lader til at have en række positive potentialer. Vi vil sætte fokus på hvad børn og unge fra almene boligområder kan tilføre kunsten, og hvordan den inkluderende tilgang påvirker den kunstneriske praksis.

                                                                                                                                    Læs projektbeskrivelsen her

Se seneste nyheder