Hjem / Nyheder / Center for boligsocial udvikling søger en kvantitativ metodestærk projektleder
nyheder
15. september 2023

Center for boligsocial udvikling søger en kvantitativ metodestærk projektleder

Vil du være med til at gøre den boligsociale indsats endnu bedre? Og er du god til at analysere, evaluere og rådgive om sociale indsatser? Så har du nu mulighed for at blive en del af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Vi kan tilbyde en spændende stilling og et alsidigt arbejdsmiljø med fagligt dygtige kollegaer med baggrund inden for både antropologi, sociologi, geografi og samfundsvidenskab. Sammen arbejder vi på at styrke det sociale arbejde i udsatte boligområder ved at indsamle viden om virkningsfulde sociale indsatser. Men vi stopper ikke her, for vores viden skal ud og virke hos boligsociale praktikere og beslutningstagere, og derfor er rådgivning og læringsforløb en integreret del af vores arbejde. Vores mål er at understøtte en vidensbaseret praksisudvikling på det boligsociale felt.

CFBU undersøger og rådgiver om indsatser inden for kriminalitetsforebyggelse, uddannelse, beskæftigelse, integration, bystrategisk- og civilsamfundsudvikling samt koblingen mellem fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder.  Vi kombinerer praksis- og forskningsbaseret viden, som er målrettet alle de aktører, der arbejder for at løse udfordringer i de udsatte boligområder, dvs. ministerier, kommuner, boligorganisationer, boligsociale helhedsplaner og NGO’er over hele landet.

Som medarbejder skal du være velfunderet inden for en bred vifte af kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, og du skal have erfaring med at indsamle, analysere og strukturere forskellige former for kvantitative data i større og komplekse undersøgelser. Du skal have en stor metodefaglig værktøjskasse, og du skal kunne tænke kreativt og løsningsorienteret i mødet med komplekse problemstillinger.

Du skal være habil både i mundtlig og skriftlig formidling, så vores viden når ud til både beslutningstagere og praktikere. Og du skal have mod på at gennemføre forskellige typer af rådgivningsopgaver, som er en integreret del af vores undersøgelser. Det kræver bl.a. at du er god til at kommunikere i øjenhøjde. Du kommer til at indgå i et medarbejderteam bestående af 15 kollegaer, og det er derfor vigtigt, at du er i stand til at give og modtage konstruktiv sparring på såvel projektdesigns som færdige undersøgelser.

HVEM KAN SØGE?

Du har en samfundsfaglig kandidatuddannelse og erfaring fra en vidensinstitution, konsulentvirksomhed, boligorganisation, kommune, styrelse eller lignede instans, hvor du har været projektleder og designet samt gennemført større undersøgelser, og du har erfaring med rådgivnings- og processtøtteforløb.

Det er vigtigt, at du kan:

  • lede, tilrettelægge og gennemføre større undersøgelser
  • tænke i kreative og pragmatiske løsninger samt analyser, der kan afdække virkningen af det boligsociale arbejde med en tydelig kvantitativ profil
  • arbejde selvstændigt når det kræves, og samtidig er en god holdspiller
  • dokumentere at du har erfaring med projektledelse og evalueringsarbejde
  • anvende og udvikle kvalitative og kvantitative metoder og integrere metoderne i mixed methods designs
  • skrive i et skarpt og fængende sprog
  • omsætte resultater til relevante anbefalinger, der kan styrke indsatserne i de udsatte boligområder

Den ideelle kandidat har som minimum kendskab til det boligsociale felt og har erfaring med et eller flere af de indsatsområder CFBU har fokus på (for yderligere uddybning besøg www.cfbu.dk).

OM CENTRET

CFBU er et nationalt videnscenter og en selvejende institution under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Centeret ledes af en daglig leder og en bestyrelse. Vi har kontorlokaler i Store Hus i Avedøre Stationsby (Hvidovre Kommune), hvor der går tog og bus lige til døren.

SÅDAN SØGER DU

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis i ét dokument til CFBU’s medarbejder Eike Gilling på erg@cfbu.dk senest den 26. september kl. 12.00. Vi gennemfører ansættelsessamtaler løbende. Forventet tiltrædelsesdato er 1. november 2023.

HVIS DU VIL VIDE MERE…

…er vores hjemmeside www.cfbu.dk et rigtig godt sted at starte. Du er også velkommen til at ringe til centerleder Anne Maria Foldgast på 25 60 78 28 eller konsulent Jonas Følsgaard Grønvad på 60 51 08 64

ANSÆTTELSESVILKÅR

Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til 31.12.2026 med mulighed for forlængelse. Ansættelses- og lønforhold aftales i overensstemmelse med gældende overenskomst med Finansministeriet.

Se seneste nyheder