CFBU’s organisation

Hjem / Hvad CFBU tilbyder / CFBU’s organisation

CFBU’s organisation

CFBU’s finansiering

Center for Boligsocial Udvikling har eksisteret som selvejende institution siden 2009 – nu under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Centerets nuværende bevilling løber fra 2021-2026.  Centeret har er årligt budget på 13 millioner kroner, hvoraf den ene halvdel af driftsmidlerne kommer fra Landsbyggefonden, den anden fra de statslige satspuljemidler.

CFBU må gerne drive indtægtsdækket virksomhed.

 

CFBU’s bestyrelse

Thomas Lykke Pedersen (formand), borgmester i Fredensborg Kommune

Geeti Amiri, forfatter, samfundsdebattør og lærerstuderende

Ali Aminali, forfatter, radiovært og socialrådgiver

Mikkel Sune Smith, afdelingschef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Rikke Lønne, afdelingschef, Samarbejde og udvikling, BL      

Karoline Amalie Steen, kontorchef i Center for Klima og Erhverv, KL

Aviaja Sigsgaard, afdelingschef for Center for Afdeling for Social Udvikling, Landsbyggefonden

Lotte Horsholt, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

VORES PASSION FOR AT SKABE FORANDRING

Et overblik over vores temaer

Byudvikling

Beskæftigelse

Hvad er boligsocialtarbejde

Her er en oversigt over de forskellige undertemaer indenfor kriminalitets-forebyggelse

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte vores centerleder, Anne Maria Foldgast

 

Tlf. 25 60 78 28

Kriminalitetsforbyggelse

Medborgerskab og sammenhængskraft

Samarbejde

Uddannelse og livschancer